Regulamin ogólny
Zasady zakładów

Regulamin ogólny

Data wydania: 19.01.2015 00:00 CET
Wersja: 1.29

1. Wprowadzenie

1.1. Niniejszy Regulamin reguluje dostępność oraz korzystanie z witryny internetowej www.expekt.com, uruchamianej poprzez komputer, smartfon bądź też tablet (powoływanej niżej jako „Strona”). Promismy o dokładne przeczytanie poniższych warunków przed rozpoczęciem korzystania ze Strony.

1.2. Mangas Gaming Malta Limited jest spółką zarejestrowaną na Malcie pod numerem C 46185 z biurem pod adresem Level 3, Tagliaferro Business Centre, High Street c/w Gaiety Lane, Sliema, Malta („Expekt”, „my”, „nas”, „nasze”). Firma jest częścią Betclic Everest Group.

1.3. W odniesieniu do zakładów sportowych, pokera, kasyna oraz gier:

1.3.1. Expekt działa na podstawie następujących licencji wydanych przez Lotteries and Gaming Authority (MGA), Suite 1, Level 3, TG Complex, Brewery Street, Mriehel, Birkirkara BKR 3000. Niniejsze licencje uprawniają nas do prowadzenia internetowych zakładów bukmacherskich i gier za pośrednictwem Strony („Usługi").

i) MGA/CL2/1009/2014.
wydana 25 lipca 2014;
ii) MGA/CL1/1010/2014.
dzielona z Netent Malta Limited i wydana 25 lipca 2014;
iii) MGA/CL1/1011/2014.
dzielona z Microgaming Europe Limited i wydana 25lipca 2014;

iv) MGA/CL1/1012/2014.
dzielona z PT Games Limited i wydana 25 lipca 2014;
v) MGA/CL1/1013/2014.
dzielona z Amaya Malta Limited i wydana 25 lipca 2014;
vi) MGA/CL1/1014/2014.
dzielona z Jadestone Network (Malta) Limited i wydana 25 lipca 2014;
vii) MGA/CL1/1015/2014.
dzielona z Evolution Gaming Malta Limited i wydana 25 lipca 2014;
viii) MGA/CL1/1092/2015.
dzielona w połączeniu z Thunderkick Malta Limited;
ix) MGA/CL1/1093/2015.
dzielona w połączeniu z Relax Gaming Limited;
x) MGA/CL1/1104/2014.
dzielona w połączeniu z YGGDRASIL Gaming Limited;
xii) MGA/CL3/1017/2014.
dzielona z PT Games Limited i wydana 25 lipca 2014;
ix) MGA/CL1/1016/2014.
wydana 25 lipca 2014. Gry kasynowe dostarczane przez Gaming Technology Solutions Limited (GTS) są operowane przez Expekt. GTS jest firmą zarejestrowaną w Anglii, z siedzibą mieszczącą się pod adresem 2 piętro, Waterfront House, 1A Wherry Quay, Ipswich, IP4 1AS i będącą własnością Playtech Limited.

1.3.2. Supertoto/ Superscore znajdujące się na Stronie są dostarczane przez Kambi SportsSolution (Alderney) Limited. Produkty dostarczane przez Kambi są licencjonowane i regulowane przez Alderney Gaming Control Commission.

1.3.3. Kasynowe produkty IGT są dostarczane przez IGT (Gibraltar) Limited. IGT posiada licencje Remote Gaming Licence wydaną przez Government of Gibraltar i jest regulowane przez Gibraltar Gaming Commissioner.

1.4. Określenia „Klient” i „Użytkownik” odnoszą się do użytkownika Strony.

1.5. Klikając przycisk „Zgadzam się” (ang. „I agree”) na stronie rejestracyjnej, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z niniejszym Regulaminem. Regulamin Strony składa się z:

(i) niniejszych Warunków (włącznie z warunkami dotyczącymi strony i aplikacji komórkowej);
(ii) polityki prywatności i cookies;

(iii) regulaminów specjalnych promocji, ofert i bonusów pojawiających się okresowo na Stronie;

(iv) regulaminów danych gier (włącznie z Pokerowymi Zasadami Gry)

1.6. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszym Regulaminem, jego całośią bądź częścią, powinieneś natychmiast opuścić Stronę i usunąć jakiekolwiek pobrane z niej oprogramowanie. Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Zmiany w Regulaminie

Expekt zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie. Wszelkie ważniejsze zmiany zostaną zakomunikowane w odpowiedni sposób (drogą -mailową bądź poprzez informację na Stronie). Jednak Twoją odpowiedzialnością jest regularne sprawdzanie Regulaminu w celu upewnienia się, że zgadzasz się z jego wszystkimi punktami. Kontynuacja korzystania ze Strony oznacza automatyczną akceptację Regulaminu.

3. Interpretacja

3.1. W niniejszych Ogólnych Warunkach, chyba że co innego wynika z kontekstu:

3.1.1. wszelkie odniesienia do niniejszych Ogólnych Warunków odnoszą się do Ogólnych Warunków wraz ze zmianami, uzupełnieniami i/lub dokumentami zastępującymi Ogólne Warunki;

3.1.2. w przypadku rozbieżności pomiędzy Ogólnymi Warunkami a jakimkolwiek innym dokumentem, o którym mowa w Ogólnych Warunkach, postanowienia Ogólnych Warunków będą rozstrzygające; W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem a zasadami zakładów, gier czy pokera, te drugie będą decydujące.

3.1.3. odniesienia do ustępów i punktów stanowią odniesienia do ustępów i punktów niniejszych Ogólnych Warunków;

3.1.4. nagłówki postanowień służą jedynie identyfikacji i nie stanowią podstawy wykładni niniejszych Ogólnych Warunków;

3.1.5. odniesienia do „kwot zakładów” obejmują odniesienia do „zakładów” i „stawek”;

3.1.6. odniesienia do serwerów lub „serwerów Expekt”, o ile ma to zastosowanie, obejmują odniesienia do serwerów spółki Expekt oraz serwerów osób trzecich, używanych w celu udostępnienia Klientowi usług poprzez Witrynę lub na Witrynie;

4. Otwieranie i Prowadzenie Konta

4.1. W celu dokonania jednego lub więcej zakładów na Witrynie, Klient powinien utworzyć konto („Konto”). W celu otwarcia Konta, należy wypełnić formularz wniosku online na stronie https://pl.expekt.com/account/register. Formularz znajdujący się pod podanym adresem url musi zostać wypełniony w całości. Będzie to oznaczało, że gracz jest prawowitym właścicielem konta i może grać za pieniądze na Stronie.

4.2. Składając wniosek o otwarcie Konta, Klient oświadcza i zapewnia, że:

4.2.1. ma przynajmniej osiemnaście (18) lat lub tyle ile, zgodnie z prawem obowiązującym na obszarze, w którym Klient znajduje się podczas korzystania z Witryny, jest niezbędne do korzystania z Usług, w zależności która liczba jest wyższa. Klient jest świadomy, że Usługi świadczone przez Expekt nie są odpowiednie dla osób nieletnich oraz nie będzie udzielać pomocy nieletniemu przy zakładaniu lub korzystaniu z Konta;

4.2.2. zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Ogólnych Warunków w każdych okolicznościach; Gracze nie mogą sprzedawać, przekazywać lub przejmować kont innych graczy;

4.2.3. zobowiązuje się uczciwie korzystać z oferowanych przez nas zakładów i gier oraz zobowiązuje się nie nadużć naszych bonusów, ofert i promocji;

4.2.4. jest świadomy istnienia ryzyka utraty pieniędzy poprzez hazard czy granie w gry dostępne na Witrynie oraz, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek poniesione straty.

4.2.5. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o bonusach oraz ofertach Expekt i innych członków Betclic Everest Group (zdefiniowanych w punkcie 4.3). Jeśli nie chcesz być informowany o naszych najnowszych promocjach, możesz anulować swoją subskrypcję do naszych newsletterów zgodnie z instrukcją podaną w naszej Polityce Prywatności Cookies.

4.2.6. rozumie, iż istnieje ryzyko utraty pieniędzy podczas gry na Stronie i bierze pełną odpowiedzialność wszelkie poniesione straty.

4.2.7. potwierdza, że nie ma u nas innego konta, że nie posiadał u nas konta, które zostało zawieszone z powodu złamania warunków Regulaminu bądź nie jest obecnie samowykluczony.

4.2.8. jest świadomy, że nie powinien mieć wygówanych oczekiwań co do wysokości wygranych uzyskanych na Stronie. Potwierdza, iż zdaje sobie sprawę, że niektórzy gracze mogą uzależnić się od hazardu i bęą trzebowali profesjonalnej pomocy w celu przezwyciężenia nałgu. Expekt współpracuje z Adictel (www.adictel.com) i kieruje do tej lub innej poważanej organizacji tego typu graczy, którzy naszym zdaniem mogą potrzebować profesjonalnego wsparcia. Prosimy zapoznaj się z naszymi regułami dotyczącymi Odpowiedzialnej Gry. Dokument ten możesz otworzyć przy pomocy linku znajdującego się na dole Strony.

4.2.9. Akceptując niniejsze Ogólne Warunki, Klient oświadcza, że wszelkie środki pieniężne użyte przez niego na Witrynie nie pochodzą z nielegalnych źródeł, oraz że nie użyje Witryny w celach bezprawnych czy nieuczciwych, w tym, lecz nie wyłącznie, w celu prania brudnych pieniędzy w rozumieniu prawa każdej z jurysdykcji, która odnosi się do niego. Dodatkowo Użytkownik deklaruje, że nie obstawia żadnych zakładów w Serwisie na zdarzenia, w które jest zaangażowany w jakikolwiek sposób (pośredni lub bezpośredni).

4.2.10. potwierdza, iż rozumie, że postępowanie karne i/lub cywilne może zostać wniesione przeciwko Klientowi lub każdej innej osobie (lub osobom) w przypadku ich zaangażowania się w jakąkolwiek wyżej wymienioną działalność. Expekt ma prawo do zgłoszenia do odpowiednich organów i wszelkich działań podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy. Expekt zastrzega sobie pełne prawo do przekazania, wedle własnego uznania, wszelkich informacji w celu ich zbadania stosownym władzom, jeżeli zachodzi podejrzenie nielegalnego działania, które jest powiązane z kontem gracza, bez wcześniejszego powiadomienia Klienta o takich zamiarach. Niniejszym, Klient wyraża zgodę na zrzeczenie się wszelkich możliwych praw, jakie może posiadać, wynikających z przepisów obowiązującego prawa lub innych podstaw, o dowolnym charakterze i podlegających pod jakąkolwiek jurysdykcję w najszerszym rozumianym zakresie, w związku z takim ujawnieniem. Ponadto, Expekt zastrzega sobie prawo do zatrzymana wszelkich funduszy, w związku z którymi istnieje podejrzenie, że zostały użyte w bezprawnej lub nieuczciwej działalności bez konieczności informowania Klienta o powodach takiego zatrzymania.

4.3. Klient nie może złożyć wniosku o otworzenie Konta lub korzystać z jakichkolwiek Usług, jeśli on lub osoba z nim zamieszkująca byli lub są pracownikami Grupy Betclic Everest w ciągu ostatnich dwóch lat. Dla celów niniejszej ust. 3.3, zwrot „pracownik” obejmuje wykonawców osób trzecich takich jak licencjodawców, dostawców oprogramowania, inwestorów czy partnerów oraz wszystkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z członkiem Grupy Betclic Everest. Członek Grupy Betclic Everest obejmuje wszelkie jednostki, w których Grupa Betclic Everest SAS Francja ma większość swoich udziałów.

4.4. Klient nie może złożyć wniosku o otwarcie Konta, jeśli nie działa on we własnym imieniu lecz w imieniu innej osoby lub podmiotu lub dla korzyści innej osoby lub podmiotu.

4.5. Expekt zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta z zachowaniem jego stanu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że Konto jest używane i kontrolowane przez osoby inne niż podane przy rejestracji Konta i/lub kiedy mamy uzasadnione podejrzenie, że konto może być używane w nieuczciwy sposób lub w inny sposób w związku z jednym lub więcej marketingowych partnerów powiązanych z Grupą Betclic Everest.

4.6. Jak określono to w punkcie 3.7 środki zdeponowane na jednym koncie nie mogą zostać przesłane na inne konto w Expekt. Pokerowe żetony nie mogą być przesyłane pomiędzy kontami.

4.7. W danym czasie Klient może posiadać tylko jedno Konto. Expekt zastrzega sobie prawo do zamykania wszelkich Kont otwartych w tym samym imieniu lub w jakikolwiek inny sposób odnoszących się do jednej i tej samej osoby. W przypadku gdy Expekt uzna, że wiele kont zostało otwartych w wyniku błędu, możemy wyrazić zgodę na dodanie środków na jedno konto, które zostało otwarte ze stanem środków pozostałych na dodatkowych kontach. W przypadku, gdy Expekt ma uzasadnione powody by sądzić, że zostało dokonane lub istnieje zamiar dokonania oszustwa, Expekt zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich związanych z tym transakcji, bonusów lub innych ofert bez uszczerbku dla innych praw. W tym Regulaminie, odniesienia do „nadużyć” odnoszą się także do „nadużycia bonusu”. Nadużycie bonusu obejmuje otwieranie więcej niż jednego konta w celu ubiegania się o dodatkowy bonus lub korzyści. Tylko jedno konto może zostać założone na jednym numerze IP i/lub jednym komputerze.

4.8. Klient nie może wyrażać zgody na używanie jego Konta przez osobę trzecią i jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie straty poniesione przez osobę trzecią korzystającą z jego konta. Klient powinien niezwłocznie zawiadomić Expekt, jeśli zaistnieje podejrzenie, że osoba trzecia uzyskała dostęp do Konta Klienta oraz udzielić Expekt wszelkiej pomocy w związku z wyjaśnieniem takiej sytuacji przez Expekt.

4.9. Klient zdaje sobie sprawę, że środki wpłacone na jego Konto nie zyskują odsetek i nie powinien traktować Expekt jakiejkolwiek z form instytucji finansowej lub bankowej.

4.10. Klient rozumie i akceptuje fakt, że Expekt zabrania stosowania na stronie www.Expekt.com wszelkiego rodzaju urządzeń automatycznych, mechanicznych, elektronicznych lub innych, w celu dokonywania automatycznych operacji w jakiejkolwiek grze lub zakładach sportowych, bez względu na to czy taka próba lub działanie zostało podjęte przez gracza czy osoby trzecie. W przypadku podejrzeń, że takie urządzenia były stosowane, Expekt zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich zakładów lub stawek na koncie, które będą podejrzane, że zostały postawione przy użyciu zabronionych urządzeń. Expekt rezerwuje sobie również prawo do wykluczenia gracza z promocji lub konkursu jeżeli zachodzi podejrzenie, że użył zabronionych urządzeń oraz do i/lub zawieszenia konta gracza i przeprowadzenia dochodzenia w sprawie zawieranych zakładów. Korzystanie z takich urządzeń jest równoznaczne z oszustwem i Expekt zastrzega sobie prawo do nie zwracania środków na konto gracza i do anulowania trwających zakładów i gier.

4.11. Użytkownik rozumie i akceptuje, że zabrania się wykorzystywania zewnętrznego zasobu, który został zaprojektowany, aby zapewnić graczowi nieuczciwą przewagę nad innymi graczami. Do zakazanych zasobów zewnętrznych należą, ale nie są ograniczone do innych firm, aplikacji i baz danych, a także stron internetowych, sieciowych baz danych, podejrzanych usług oraz pomocy każdej innej osoby, niezależnie od tego, czy ta osoba jest również posiadaczem konta Expekt. "Nieczciwa korzyść" jest zdefiniowana jako uzyskanie i / lub sporządzanie jakichkolwiek informacji na temat innych graczy pokerowych Expekt innych niż te, które zostały osobiście zaobserwowane podczas własnej gry. Expekt może rozwiązać konto i wstrzymać saldo na rachunku dowolnego gracza, który będzie czerpał korzyści z nieuczciwej przewagi.

4.12. Expekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia konta, zakazania gry graczowi i zachowania wszystkich środków w przypadku, gdy gracz jest podejrzany o udział w oszustwach, które obejmują, ale nie są ograniczone do, wykorzystania skradzionych lub sfałszowanych kart kredytowych lub numerów kont, fałszerstwa, zmowy i dostarczanie danych lub dokumentów, które są fałszywe, skradzione lub przywłaszczone.

4.13. Klient rozumie i akceptuje fakt, iż Expekt w żaden sposób nie gwarantuje, że jego użytkowanie Witryny jest legalne w jakiejkolwiek z jurysdykcji oraz że jest odpowiedzialny za zgodność z prawem swojego działania. Expekt nie może zapewnić Klientowi żadnej porady prawnej dotyczącej legalności internetowego hazardu w jego jurysdykcji, ani też nie może przyjąć jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakąkolwiek karę nałożoną na Klienta przez jakiekolwiek stosowne władze w konsekwencji nielegalnego korzystania z Witryny. Zwracamy się z prośbą, aby podjąć własne działania w celu ustalenia legalności lub braku w jurysdykcji, w której położone są przed przystąpieniem do gry na naszej Stronie.

4.14. Klient nie może złożyć wniosku ani otwierać Konta, jeśli zamieszkuje jurysdykcję, gdzie składanie wniosku o otwarcie lub otwieranie Konta i/lub korzystanie z Usług jest nielegalne lub niezgodne z jakimikolwiek przepisami właściwymi dla danego obszaru („Zakazane Jurysdykcje”). Odpowiedzialnością Klienta jest zapewnienie, że powyższe nie ma do niego zastosowania. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia Konta, jeśli odkryjemy, że zostało otwarte lub jest obsługiwane z obszaru Zakazanej Jurysdykcji. „Zakazane Jurysdykcje” obejmują Francję, Włochy, Wielką Brytanię, USA oraz inne jurysdykcje, w których nie działamy.

4.15. Konto Expekt może być użytkowane tylko przez jedną osobę. Dla uniknięcia wątpliwości, konta firmowe nie są dozwolone.

4.16. Mangas Gaming Malta Limited zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie do przeniesienia licencji, bez wcześniejszego uprzedzenia, prawa, odpowiedzialności i/lub działalności Expekt.com Konta do innej osoby prawnej z zachowaniem odpowiedzialności Expekt.

5. Identyfikacja użytkownika

5.1. Z chwilą złożenia wniosku o otwarcie Konta przez Klienta, akceptujesz, że Expekt ma prawo do:

5.1.1. poproszenia go o potwierdzenie tożsamości, wieku oraz źródeł funduszy oraz, jeśli Konto zostało otwarte, do zablokowania Konta w każdym momencie, jeśli informacje na nim zawarte zostaną uznane przez Expekt za niewystarczające lub nastąpiło opóźnienie w dostarczeniu wymaganych informacji. Skan lub zdjęcie dostarczanych dokumentów musi być zrobione w kolorze oraz w możliwie wysokiej rozdzielczości.

5.1.2. zażądania Twojego kolorowego zdjęcia, na którym trzymasz swój dowód osobisty lub dokument potwierdzający Twoją tożsamość, w celu weryfikacji konta i użytkownika.

5.1.3. unieważnienia i zwrotu wszelkich złożonych zakładów oraz zakazania Klientowi udziału w grze do czasu, kiedy jego tożsamość, wiek i/lub źródło funduszy nie zostaną zweryfikowane w sposób wystarczający.

5.1.4. usunięcia konta ze skutkiem natychmiastowym i zachowanie wszystkich środków na rachunku w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie oszustwa w tym, ale nie wyłącznie, udzielania fałszywych danych osobowych, fałszowanie, modyfikowanie lub kradzież tożsamości lub dokumentów finansowych lub rejestracji wielu kont.

5.2. Expekt będzie akceptował tylko kolorowe wersje przesyłanych dokumentów identyfikacyjnych.

5.3. Wymagane dokumenty powinny zostać przesłane na adres support@expekt.com lub na Stronie (po zalogowaniu) w zakładce Moje Konto -> Dokumenty. Zalecamy przesłanie dokumentów potwierdzających tożsamość zaraz po zarejstrowaniu konta.

5.4. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych kontroli danych naszych zarejestrowanych graczy oraz osób ubiegająh się o otwarcie konta w celu sprawdzenia poprawności. Mamy prawo do poproszenia o dodatkowe dokumenty potwierdzające wiek, kraj zamieszkania oraz inne informacje w dowolnym momencie.

6. Twoje dane osobowe

6.1. Expekt zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Klienta przy pełnej rejestracji o podanie następujących danych osobowych: imię; nazwisko; płeć; data urodzenia; miejsce zamieszkania, adres e-mail; numer telefonu; język; waluta, numer paszportu lub dowodu osobistego oraz tajne pytanie. Klient jest także zobowiązany do dostarczenia wybranych przez siebie danych do rejestracji, tj. zdefiniowania swojej nazwy użytkownika, hasła oraz odpowiedzi na tajne pytanie. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, że wszelkie dane podane w formularzu rejestracyjnym są aktualne oraz wszelkie zmiany tych danych są wprowadzone do systemu, a Expekt jest zobowiązany przez odpowiednie prawo do sprawdzania wprowadzonych danych z danymi identyfikacyjnymi i dokumentami weryfikującymi płatności, które zostały przedłożone przez Klienta. W celu edycji niektórych danych osobowych, Klient może w każdej chwili skontaktować się z naszą Obsługą Klienta. Użytkownik może w każdej chwili usunąć dane dotyczące swojej karty debetowej lub kredytowej oraz zarejestrować nową kartę. Niepoinformowanie Expekt o powyższych zmianach może spowodować odrzucenie transakcji przez bank, kasę oszczędnościowo-budowlaną lub wydawcę karty kredytowej. Expekt nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z transakcjami odrzuconymi z powodu braku aktualnych danych osobowych. Obowiązkiem Klienta jest także ochrona swojej karty debetowej i/lub kredytowej przed utratą lub kradzieżą, oraz powiadomienie Obsługi Klienta w przypadku utraty lub kradzieży karty. Klient powinien zwrócić uwagę na fakt, że nie może on wprowadzać zmian do swojego imienia, nazwiska i daty urodzenia podanych podczas rejestracji, chyba że dostarczy nam wystarczające dowody na to, że dane takie oraz wszelkie inne dane, które uległy zmianie, zostały zmienione zgodnie z prawem obszaru, na którym znajduje się Klient. Aby zmienić adres podany podczas rejestracji, Klient musi podać dowód zmiany adresu na nowy. Ponadto, nie można dokonywać żadnych zmian w wybranej nazwie użytkownika.

6.2. Wybrana przez Klienta nazwa użytkownika nie może być nieprzyzwoita, rasistowska, obraźliwa, uwłaczająca, zniesławiająca lub w jakikolwiek sposób pogwałcająca prawo własności intelektualnej czy prawa zastrzeżone jakiejkolwiek trzeciej osoby i jeśli Expekt wedle własnego uznania oceni, że nazwa użytkownika wybrana przez Klienta nie jest odpowiednia, Expekt zastrzega sobie prawo do jej odrzucenia oraz uniemożliwienia Klientowi używania takiej nazwy bez uprzedniego powiadomienia.

6.3. Po otwarciu Konta Klient zostanie poproszony o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła w celu uzyskania dostępu do Konta oraz korzystania z Usług oferowanych przez Expekt. Nazwa użytkownika Klienta oraz hasło nie powinny być ujawniane żadnej osobie trzeciej. W takim przypadku Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania, które będą skutkiem korzystania z Usług poprzez uzyskanie do nich dostępu przy użyciu poprawnej nazwy użytkownika i hasła Klienta. Złamanie postanowień Ogólnych Warunków przez jakąkolwiek osobę, której Klient ujawnił swoje hasło zostanie potraktowane jako złamanie postanowień przez Klienta.

6.4. W przypadku, gdy Klient zapomni hasła lub kiedy hasło użytkownika stanie się, lub istnieje podejrzenie, że może stać się znane jakiemukolwiek nieuprawnionemu użytkownikowi, Klient powinien niezwłocznie powiadomić Expekt o takiej sytuacji.

6.5. Po pięciokrotnym wprowadzeniu niepoprawnej kombinacji nazwy użytkownika i hasła, Konto Klienta zostanie tymczasowo zawieszone z powodów bezpieczeństwa i Klient będzie musiał odpowiedzieć na pytanie bezpieczeństwa i/lub przesłać do Expekt w celu reaktywacji Konta jakikolwiek dowód tożsamości ze zdjęciem, tj. dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy.

6.6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany nazwy użytkownika i/lub hasła Klienta w każdym momencie, całkowicie według naszego uznania i do powiadomienia go o jakichkolwiek zmianach w tych danych korzystając z danych kontaktowych, których wcześniej dostarczył.

6.7. Zakładamy, iż wszelkie transakcje, jakie mają miejsce po zarejestrowaniu się na Witrynie przy użyciu poprawnej nazwy użytkownika i odpowiedniego hasła są wynikiem działań właściwego użytkownika Konta i tym samym są ważne. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo Expekt nie będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę będącą następstwem nieuprawnionego wykorzystania danych Klienta. W celu zapewnienia zarówno Klientowi jak i Expekt ochrony przed oszustwem, Expekt jest uprawniony do żądania w każdym czasie dostarczenia odpowiedniej kolorowej kopii dowodu tożsamości zawierającego zdjęcie (np. kopia ważnego paszportu, dowodu osobistego, rządowego ID lub prawa jazdy) oraz/lub kopii jakiejkolwiek wykorzystanej karty, oraz/lub potwierdzenia adresu (bieżący rachunek za wodę, gaz etc. lub wyciąg bankowy/z karty kredytowej). Niedostarczenie takich dokumentów może spowodować zawieszenie Konta.

6.8. Expekt zapewni restrykcyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony bezpieczeństwa danych osobistych przez nas przechowywanych, przed jakimkolwiek nieautoryzowanym dostępem. Jednakże Użytkownik jest jedyną osobą w pełni odpowiedzialną za bezpieczeństwo i ciągłe dbanie o bezpieczeństwo swojej nazwy użytkownika i hasła oraz za jakiekolwiek działania, które będą rezultatem dostępu do Usług przy użyciu jego nazwy użytkownika i hasła.

6.9. Dane osobowe Klienta są traktowane jako poufne i będą używane przez Expekt oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, jedną lub więcej spółek Grupy Betclic Everest w celach zakładania i zarządzania Kontem Klienta, rozbudowywania bazy klientów oraz zapewnienia mu możliwości zaangażowania się w usługi dostępne na Witrynie. Jeśli Klient wyraził chęć otrzymywania ofert bonusowych i innych informacji z Expekt, jego dane osobowe mogą zostać użyte w celach wysyłania mu e-maili, listów pocztowych i wiadomości SMS z reklamami nowych produktów i/lub ofert, którymi może być według Expekt zainteresowany, bez względu na to, czy są to oferty oferowane przez Expekt. Klient może otrzymać takie e-maile, listy pocztowe i wiadomości SMS po rejestracji swojego Konta, nawet jeśli nie dokonał jeszcze żadnych zakładów i nie przelał na swoje Konto żadnych funduszy. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności i Cookies, aby dowiedzieć się jak anulować subskrypcję. Jeśli Klient wyraził chęć otrzymywania ofert bonusowych i innych informacji z Expekt, czy przez jednego lub więcej partnerów grupy Betclic Everest, Klient otrzyma te informacje drogą e-mailową, chyba że anuluje subskrypcję w sekcji „Moje powiadomienia" na swoim koncie.

6.10. Expekt zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych klientów osobom trzecim takim jak firmy ś czące usługi płatnicze, instytucje rządowe, w przypadku, kiedy otrzyma taką prośbę lub żądanie i przekazanie danych jest wymagane przepisami prawa i innymi właściwymi dla danego obszaru, postępowania czy żądania organu lub sądu zwwłzcza gdy jest to potrzebne do wykrycia lub uniemożliwienia popełnienia przestępstwa.

6.11. Dodatkowe informacje pozwalające na szybkie i efektywne dostarczanie usług na Witrynie są zbierane poprzez pliki „cookie”. Dalsze informacje dotyczące naszego korzystania z danych osobowych Klientów można znaleźć w naszej Polityce Prywatności i Cookies.

7. Waluty

7.1. Transakcje mogą być przeprowadzane w walutach wybranych podczas rejestracji konta. Transakcje będą mogły być dokonywane w walucie wybranej przy pierwszym otwarciu konta, chyba że gracz wybierze inną walutę podczas dokonywania płatności lub otrzymywania płatności od nas. Waluta, z której Klient korzysta musi być tą samą walutą, którą wybrał jako główną w chwili otwarcia Konta. Zastrzegamy sobie prawo do przeliczania transakcji na naszej stronie na wiele walut. Gracz zdaje sobie sprawę, że Expekt nie może być odpowiedzialny za zmiany kursów walut podczas dokonywania płatności. Expekt zastrzega sobie prawo do dodania lub usunięcia opcji walut według własnego uznania. Expekt zastrzega sobie prawo do anulowania wniesienia zakładu lub wypłaty zakładu i/lub wygranej w pewnych walutach oraz do wypłacenia należnej kwoty w odpowiedniej dla konta walucie.

8. WPŁATY I WYPŁATY

8.1. Po otwarciu Konta, Użytkownik, zanim będzie mógł wnosić zakłady czy grać, musi złożyć depozyt w minimalnej kwocie. Minimalna wpłata wynosi około 10 € (lub odpowiednik tej kwoty w innej walucie), zastrzegamy sobie jednak prawo do zmiany minimalnej kwoty. Klient może dokonać minimalnej wpłaty wskazanej w oknie kasjera, w momencie dokonywania wpłaty. Klient może złożyć depozyt online w każdym momencie korzystając ze swojej karty debetowej lub kredytowej, e-wallet, voucher pre-paid lub przelew bankowy. Gotówka i/lub czeki nie są akceptowane jako metody wpłaty. Niektóre metody płatności mogą być niedostępne dla użytkowników w zależności od jurysdykcji lub waluty. Dostępne metody płatności zostaną wyświetlone po kliknięciu linku „Wpłać".

8.2. Expekt zastrzega sobie prawo do zażądania dalszych informacji i dokumentacji potwierdzających wiek Klienta, tożsamość oraz miejsce zamieszkania po dokonaniu jakiejkolwiek wpłaty przed wykonaniem jakiejkolwiek wypłaty, w szczególności pierwszej wypłaty, w celu potwierdzenia jego tożsamości przed przekazaniem mu należnych środków pieniężnych. Expekt zastrzega sobie prawo do zażądania takiej informacji i dokumentacji dotyczących osób, które są powiązane z wpłatą na Twoje konto. Informacja taka oraz wszelka dokumentacja (prawo jazdy, rządowy dokument, wyciąg z banku/karty kredytowej) umożliwi Expekt sprawdzenie poprawności i zgodności danych kontaktowych podanych przez Klienta w chwili rejestracji. W przypadku niezgodności danych, Expekt zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich zakładów Użytkownika, włącznie z wypłatami stanu konta, chyba, że będzie on w stanie wykazać swoje uprawnienie do należnej kwoty w inny sposób.

8.3. Wpłaty na Twoje konto Expekt muszą być współmierne z grą. Dlatego też, jeśli zajdzie podejrzenie nadużycia (na przykład, gdy wpłacona kwota nie została w odpowiednim stopniu wykorzystana na grę, a gracz zażąda wypłaty wcześniej wpłaconej kwoty lub gdy Expekt będzie podejrzewał, że gracz nadużywa kursu wymiany i korzysta z jego zmian), Expekt zastrzega sobie prawo, zgodnie z własnym uznaniem, do anulowania całej wypłaty bądź jej części, do pobrania należnych kosztów z nią związanych oraz do zamknięcia konta Expekt na czas nieokreślony. Expekt zastrzega sobie również prawo do zażądania odpowiedniego potwierdzenia wpłaty oraz dodatkowych kopii dokumentu tożsamości przed rozpoczęciem przetwarzania jakiejkolwiek wypłaty.

8.4. W obowiązku gracza leży niezwłoczne poinformowanie Działu Obsługi Klienta, jeżeli środki zostały wpłacone na konto gracza w wyniku pomyłki. Jeżeli środki zostaną zaksięgowane w wyniku błędu, nie będą one dostępne do użycia. Środki takie zostaną zamrożone i wstrzymane od wypłaty. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia jakichkolwiek transakcji dokonanych przy ich użyciu i usunięcia z konta ewentualnych wygranych uzyskanych przy ich wykorzystaniu.

8.5. Z zastrzeżeniem klauzuli 7.2., 7.3. oraz 7.4., środki mogą być wypłacone w każdej chwili, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient nie do końca odblokował otrzymany bonus. Aby zapoznać się z zasadami obrotu bonusami, prosimy sprawdzić rozdziały „Promocje Sportowe”, „Promocje Kasynowe" oraz „Official House Rules" (regulamin) w dziale Pokera oraz regulaminy poszczególnych promocji, które dostępne są na stronie promocji.

8.6. Z zastrzeżeniem niniejszych Ogólnych Warunków, w tym między innymi z zastrzeżeniem klauzuli 7.9., Klient może w dowolnym momencie dokonywać wypłat ze swojego Konta do wysokości bieżącej kwoty dostępnej na jego Koncie.

8.7. Zgodnie z polityką bezpieczeństwa, Expekt zastrzega sobie prawo do wypłacania jakiejkolwiek należnej kwoty częściowo lub w całości przy użyciu tej samej metody płatniczej, jaka została użyta do wpłacenia depozytu na Konto. Expekt zastrzega sobie również prawo do wypłaty żądanej przez Klienta kwoty bezpośrednio na konto bankowe należące do Klienta.

8.8. Zastrzegamy sobie prawo do zastosowania opłaty przy wypłatach, która to opłata jest obecnie nakładana na wypłaty małych kwot lub na kolejne wypłaty dokonywane w danym tygodniu. Kwota ta zostanie wyświetlona podczas próby dokonania wypłaty i zostanie automatycznie potrącona od kwoty przelewanej z Konta na konto bankowego Klienta. Expekt zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty administracyjnej w przypadku wypłaty depozytu, który nie został użyty przy zakładzie. Klient zostanie obciążony wszelkimi dodatkowymi opłatami bankowymi powiązanymi z wykonywanymi przez niego wypłatami. Wysokość minimalnej kwoty wypłaty będzie zależała od podmiotu, za pomocą którego dokonywana jest wypłata. Minimalna wypłata to 30 PLN. Wypłaty w walucie PLN są zwolnione z opłat.

8.9. Minimalna i maksymalna kwota wypłaty odpowiada wypłatom dokonywanym na kartę debetową lub kredytową. Limity te różnią się w zależności od wydawcy karty i są zaznaczone podczas dokonywania wypłaty z konta Expekt. W każdej chwili możemy poprosić Użytkownika o dostarczenie nam kopii swojego paszportu, prawa jazdy, dowodu tożsamości lub dowodu osobistego ze zdjęciem. Możemy także zażądać kopii ostatniego wyciągu z konta bankowego lub karty kredytowej w celu weryfikacji adresu zamieszkania. Wypłata, dokonana za pomocą karty kredytowej lub debetowej, może zostać dokonana tylko na kartę, która jest zarejestrowana w naszym serwisie i którą dokonano wpłaty. Expekt nie realizuje wypłat na karty Mastercard. Klient może dokonywać wpłat za pomocą tej karty, ale wypłaty będą realizowane na konto bankowe. Gotówka i/lub czeki nie są akceptowane jako metody wpłaty.

8.10. W przypadku kampanii promocyjnej lub konkursu, w ramach którego Expekt dopisuje na Koncie Klienta jakąkolwiek kwotę, Klient jest uprawniony do wykorzystania takiej kwoty jedynie w celu dokonywania zakładów na Witrynie. Klient nie jest uprawniony do wypłacania takiej kwoty, chyba że regulamin kampanii promocyjnej lub konkursu stanowi inaczej. Expekt zastrzega sobie prawo do cofnięcia lub zwrotu takiej kwoty, jeśli nie zostanie ona użyta przy wnoszeniu zakładów w okresie wymienionym w regulaminie promocji.

8.11. Expekt zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany limitów wpłat i wypłat oraz ich progów.

8.12. Lista wszystkich dokonanych przez Ciebie operacji jest dostępną w sekcji "Moje konto" w Expekt.

9. Koszty transakcji

9.1. Za płatności dokonane kartą kredytową lub debetową w wysokości mniejszej niż określona kwota, możemy pobrać opłatę manipulacyjną (opłata ta nie powinna przekraczać 2% wpłacanej kwoty, ale mimo wszystko zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia tej kwoty, jeżeli zajdzie taka potrzeba). Jeżeli wpłata będzie podlegała opłacie, zostanie ona odpowiednio oznaczona w oknie kasjera. Wypłaty z konta gracza mogą być dokonywane w dowolnym czasie, po uzyskaniu wszelkich płatności.

10. Korzystanie z konta

10.1. Uprawnienie Klienta do korzystania z Konta ma charakter osobisty. Klient nie może zezwalać innym osobom na korzystanie z Konta, dokonywanie jakichkolwiek zakładów czy granie w jakiekolwiek gry przy użyciu Konta oraz na przyjmowanie jakichkolwiek wygranych, bonusów czy nagród. Klient powinien dołożyć wszelkich starań, aby nie udostępniać swojego Konta nieletnim oraz innym osobom podatnym na uzależnienia, przebywającym pod jego opieką. Jakakolwiek próba założenia Konta przez osobę nieletnią lub pomocy jej, może zostać zgłoszona lokalnej prokuraturze.

10.2. Zakłady są ważne jedynie w przypadku, kiedy zostały przyjęte przez serwery Expekt. Do czasu przyjęcia zakładów przez serwery, wszelkie wyświetlane informacje odnoszące się do zakładu czy gry stanowią jedynie zaproszenie do gry i/lub zakładu.

10.3. Wszystkie zakłady zawarte w Expekt są uważane za umieszczone i zatwierdzone w Gibraltarze. Każde kontrakty między Expekt Gaming (Gibraltar) Limited, a klientem uważa się za zawarte na Gibraltarze.

10.4. W celu wniesienia zakładu Klient musi posiadać na Koncie wystarczające fundusze. Zakłady na kredyt nie będą akceptowane.

10.5. Zakłady wniesione przy użyciu konta Klienta zostaną automatycznie zaakceptowane i wszelkie wygrane zostaną zapisane na danym Koncie. Z zastrzeżeniem niniejszych Ogólnych Warunków, Klient może dokonywać wpłat na konto i wypłat z konta poprzez stronę „Moje Konto”.

10.6. Expekt zastrzega sobie prawo odmowy lub ograniczenia jakiegokolwiek zakładu lub zakładów, całkowicie wedle własnego uznania i z jakichkolwiek przyczyn. W przypadku, kiedy zakład może zostać lub został uznany przez Expekt za unieważniony, jakiekolwiek sumy odjęte z Konta Klienta w związku z danym zakładem zostaną zwrócone na jego Konto.

10.7. W losowo wybranych momentach i całkowicie wedle własnego uznania, Expekt będzie przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa. Klient wyraża zgodę na fakt, że Expekt może zażądać od niego dodatkowych informacji podczas przeprowadzania takiej kontroli oraz może zawiesić lub zamknąć Konto, proces rejestracyjny lub wstrzymać wypłaty do czasu otrzymania stosownych, żądanych informacji.

10.8. Jakiekolwiek nieaktywne Konto, na którym znajdują się fundusze będzie podlegać kontroli w regularnych odstępach czasu. Expekt będzie starać się powiadomić Użytkownika przy użyciu poczty elektronicznej oraz adresu użytego podczas rejestracji o jakichkolwiek pozostałych na Koncie środkach finansowych. Jeśli Konto pozostanie nieaktywne (tj. brak gry, transakcji, zrealizowanych wpłat lub wypłat) przez okres 12 miesięcy lub dłużej, zostanie ono sklasyfikowane przez nas jako konto „nieaktywne” i z konta będzie pobierana opłata administracyjna w wysokości 5 EUR (lub równoważnej kwocie w GBP, PLN, HUF, CZK, SEK, NOK, BRL, CHF lub USD) miesięcznie. Gracz otrzyma e-mail informacyjny co najmniej trzydzieści (30) dni przed pobraniem opłaty. Wszystkie opłaty będą widoczne w zakładce „Moje operacje" w dziale „Moje konto". Pobieranie opłat zostanie wstrzymane z chwilą ponownej aktywacji konta, ale opłaty administracyjne już odliczone nie będą zwracane. Klient może reaktywować Konto poprzez dokonywanie jakiegokolwiek zakładu, wpłaty lub wypłaty środków. Klient może w każdej chwili wypłacić środki do których wypłaty jest uprawniony i które są zapisane w ramach Konta.

10.9. Mangas Gaming Malta Limited zastrzega sobie prawo do zachowania środków pozostałych na koncie gracza, jeżeli takie konto będzie nieaktywne przez dłużej niż 30 miesięcy. Środki te zostaną przesłane do gracza. Jeżeli jednak, kontakt z właścicielem konta nie będzie możliwy, pozstały stan konta ulegnie przepadkowi na rzecz Malta Gaming Authority. Takie środki mogą podlegać opłacie administracyjnej naliczanej z powodu przesyłania środków tej organizacji.

10.10. Expekt zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszenia lub wycofania korzystania z jakichkolwiek i/lub wszystkich zakładów bukmacherskich i usług gier losowych, w dowolnej jurysdykcji, tymczasowo lub na czas nieokreślony, w każdej chwili, bez jakiegokolwiek powiadomienia czy odszkodowania, z zastrzeżeniem zastosowania się do regulaminowych wymogów oraz wypełnienia jakichkolwiek zaległych zobowiązań w świetle niniejszych Ogólnych Warunków.

10.11. Expekt zastrzega sobie prawo do unieważnienia zakładów, jeżeli okaże się, że są one nielegalne lub jeżeli w jakikolwiek sposób ich rozliczenie z powodu prawa lub regulacji w dowolnej jurysdykcji będzie niemożliwe.

11. Gra za darmo

11.1. Klient może w każdym momencie za darmo grać w gry w Kasynie i/lub Kasynie Vegas znajdujących się na Witrynie z lub bez rejestracji Konta, ale tylko, jeśli legalnym byłoby dla niego korzystanie z Usług serwisu przy użyciu Konta i prawdziwych pieniędzy. Po założeniu konta Klient może również grać za darmo w Kasynie Live oraz Pokerze.

12. Regulamin gry w pokera

12.1. Expekt Poker (tj. nasze usługi gry w pokera, które można ściągnąć z Witryny) jest udostępniany zgodnie z licencją MGA Remote Gaming Licence o numerze MGA/CL3/1017/2014 wydanej przez Malta Gaming Authority. Z zastrzeżeniem niniejszych Ogólnych Warunków, usługi pozwalają Użytkownikom na zainstalowanie oprogramowania do gry w pokera („Klient Pokerowy”) w systemie komputerowym Klienta oraz na uzyskanie dostępu do sieci pokerowej iPoker. Korzystanie z usługi gry w pokera oraz udział w jednej lub więcej grze pokerowej poprzez Klienta Pokerowego podlega regulaminowi Official House Rules znajdującemu się na Stronie w dziale Pokera i iPoker Umową Licencyjną z Użytkownikiem, o której akceptacja przy pierwszym pobieraniu oprogramowania pokerowego jest wymagana.

12.2. Dalsze szczegóły dotyczące naszego Regulaminu Gry w Pokera znajdują się w regulaminie Official House Rules w Expekt Poker na Stronie. Grając w Expekt Poker, oświadczasz, że jesteś zaznajomiony z regułami każdej z gier, w której bierzesz udział i zdajesz sobie sprawę, ze regulamin gier jest dostępny na Stronie i/lub w sekcji "Pomocy" w oprogramowaniu pokerowym.

12.3. Jeśli wpłacasz lub wypłacasz pieniądze do lub z oprogramowania Expekt Poker, ułamki waluty (mniej niż $ 0,01 w walucie gracza) mogą być Ci należne ze względu na zaokrąglenie podczas przewalutowania. Dokładna kwota zależeć będzie od kursu wymiany walut. Expekt zachowuje te pozostałości i trzyma je podczas trwania sesji pokerowych Expekt oddaje wspomniane środki, gdy osiągną one 0,01 w lokalnej walucie gracza.

13. Regulamin kasyna, gier i Supertoto

13.1. Kasyno Expekt (usługa umożliwiająca grę za pomocą Strony) udostępnianie jest przez dostawców oprogramowania kasyna, określonych w punkcie 1.3 tego regulaminu.



13.2. Nasi Dostawcy zastrzegają sobie prawo, według własnego uznania, do dokonywania zmian w grach Kasyna oraz Vegas i współczynnikach wypłat, które obowiązują w tych grach. Współczynnik wypłaty w każdej grze może zostać sprawdzony po kliknięciu sekcji Pomocy lub Informacji (zwykle oznaczoną znakiem zapytania lub literą "i") w każdej grze. Obowiązkiem gracza jest sprawdzenie współczynnika wypłat w grze przed przystąpieniem do dokonywania zakładów.

13.3. Kasyno Live dostarczone jest przez Evolution Gaming. Evloution Gaming posiada certyfikat Alderney Gambling Control Commission. Grasz pod jurysdykcją Alderney, gdy uruchamiasz Kasyno Live. Expekt nie ponosi żadnej odpowiedzialności za transakcje dokonane do lub z Kasyna Live, z wyjątkiem środków, które są wypłacane i / lub wpłacane z konta Expekt podczas korzystania z Kasyna Live zgodnie z tymi Warunki Umowy.

13.4. Grając w Kasynie Expekt, Live Kasynie, i Kasynie Vegas, oświadczasz, że jesteś zaznajomiony z regułami każdej z gier, w której bierzesz udział i zdajesz sobie sprawę, ze regulamin gier jest dostępny na Stronie i/lub w sekcji "Pomocy" w oprogramowaniu pokerowym. Wszystkie reguły są częścią tego Regulaminu.

13.5. W przypadku, gdy podczas gry stracisz połączenie z internetem, gra zostanie wznowiona od momentu jej przerwania, przy następnym logowaniu do gry. Ponadto wolne połączenie internetowe może mieć negatywny wpływ na Twój postęp w grach.

13.6. Jeżeli uważasz, że przy stołach wypłat lub w oprogramowaniu występuje błąd, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta pod adresem support@expekt.com.

13.7. W przypadku, kiedy zaistnieje podejrzenie, że głównym powodem jednego lub więcej transferów przeprowadzonych przez Klienta z Konta na Witrynie do Kasyna na Stronie, Kasyna Live jest chęć odniesienia korzyści majątkowych z racji różnicy w kursie wymiany walut, Expekt zastrzega sobie prawo do korekty Konta Klienta, w celu usunięcia wszelkich korzyści, jakie odniósł on poprzez wahania kursów danej waluty lub walut. Expekt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub ryzyko finansowe poniesione z tytułu wahań walutowych podczas transferu środków pomiędzy Kontem Expekt a Kasynem. W gestii Klienta leży przeniesienie środków na Konto Expekt po zakończeniu gry w Kasynie.

13.8. Maksymalna wygrana z pojedynczego zakładu w Kasynie lub grach pobocznych to 2 000 000 zł. Zasada ta nie dotyczy jackpotów.

13.9. Wszystkie zasady i cały regulamin Supertoto są dostępne w sekcji "Jak grać?" na stronie Supertoto. Gracz jest odpowiedzialny za zaakceptowanie tych zasad przed rozpoczęciem gry w Supertoto.

14. Podatki

14.1. Deklaracje oraz płatności jakichkolwiek oraz wszelkich stosownych podatków oraz opłat związanych z jakimikolwiek przyznanymi Klientowi wygranymi oraz wszelkich innych wypłat na Konto Klienta są wyłącznie jego odpowiedzialnością. Wygrane nie mogą być przenoszone, zastępowane czy wymieniane na cokolwiek innego.

14.2. 01.07.2012 w został wprowadzony 5% podatek od stawek w zakładach sportowych zgodnie z ustawą § 17 Racing Bets and Lotteries. Podatek będzie pobierany od klientów, którzy są rezydentami Niemiec i którzy w momencie stawiania zakładu znajdują się na terenie Niemiec. Podatek zostanie przez nas pobrany od wszystkich wygranych. Odliczenia nie zostaną pobrane od stawek. Wybrane kursy dla zakładów pojedynczych muszą wynosić co najmniej 1,10. Expekt zastrzega sobie prawo do zmiany minimalnych kursów, w dowolnym momencie i bez informowania graczy. Podatek nie obowiązuje klientów stawiających zakłady spoza Republiki Federalnej Niemiec. Expekt może używać narzędzi geolokalizacji w celu ustalenia Twojej lokalizacji i może przechowywać te informacje oraz przekazać je właściwym władzom.

15. Działalność promocyjna

15.1. Klient akceptując jakiekolwiek nagrody i/lub wygrane w jednej lub więcej z gier wyraża nieodwołalnie zgodę na użycie przez Expekt jego nazwy użytkownika i/lub imienia oraz pierwszego inicjału nazwiska w celach reklamowych i promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia. Expekt może także skontaktować się z Klientem w celu uzyskania pozwolenia na uzyskanie dalszych dotyczących go szczegółów w celach reklamowych i promocyjnych

16. Zawieszenie oraz zamknięcie konta

16.1. W przypadku naruszenia przez Klienta niniejszych Ogólnych Warunków, Expekt zastrzega sobie prawo (w każdym momencie, bez wcześniejszego ostrzeżenia, powiadomienia czy rekompensaty) do zawieszenia lub zamknięcia Konta Klienta, odmowy dostępu do części lub całości serwisu, a w szczególności do odmowy jakichkolwiek zakładów czy transakcji, lub do wycofania ofert promocyjnych do czasu zakończenia ewentualnego dochodzenia i/lub wyników jakichkolwiek procesów sądowych. Jakakolwiek kwota dodatnia pozostająca na koncie Klienta w czasie trwania dochodzenia i/lub po ogłoszeniu wyników jakichkolwiek procesów sądowych może zostać zaliczona na poczet poniesionej szkody lub innych kwot, co do których Klient jest zobowiązany do ich zapłaty na rzecz Expekt.

16.2. Zastrzegamy sobie prawo do całkowitej współpracy z przedstawicielami prawa oraz innych władz, włączając Government of Malta, Malta Gambling Commissioner oraz European Sports Security Association (ESSA), w śledztwach dotyczących nielegalnej działalności na Witrynie, włączając w to podejrzenie o obstawianie zakładów na zdarzenia, w które Użytkownik może być w jakikolwiek sposób zaangażowany.

17. Rozwiązanie umowy

17.1. Każda ze stron ma prawo w każdym momencie zakończyć niniejsze porozumienie. Zamknięcie Konta oznacza zakończenie umowy. W przypadku reaktywacji lub ponownego otwarcia Konta przez nas, Warunki Ogólne ponownie będą obowiązywać i określać dostęp do Strony.

17.2. W przypadku rozwiązania umowy przez Expekt:

17.2.1. Expekt może zamknąć Konto Klienta z efektem natychmiastowym oraz, w przypadku uzasadnionych podejrzeń o popełnienie lub pomoc w popełnieniu oszustwa, lub naruszenia Zasad i Warunków lub innej nielegalnej działalności, Expekt zastrzega sobie prawo do niezwracania kwoty znajdującej się na koncie Klienta w chwili jego zamknięcia.

17.2.2. W przypadku zwrotu całości lub części kwoty znajdującej się na koncie Klienta w chwili jego zamknięcia, zobowiązany jest on do skontaktowania się z Expekt po otrzymaniu od Expekt informacji elektronicznej z decyzją, potwierdzając, że wyraża chęć wypłacenia dozwolonej kwoty. Kiedy fundusze zostaną mu zwrócone, jego Konto zostanie zamknięte.

17.3. W przypadku rozwiązania umowy przez Klienta:

17.3.1. Środki na którymkolwiek z konta, które zostało zamknięte z pozytywnym stanem, nie będą zwrócone Klientowi, dopóki nie zleci on wypłaty i dostarczy danych bankowych niezbędnych do dokonania transakcji. Klient może zamknąć konto na Stronie Expekt lub zlecić jego zamknięcie. W przypadku zamknięcia konta, wszelkie nierozliczone zakłady (zakłady sportowe lub rejestracje do turniejów pokerowych) nie zostaną anulowane i gracz będzie ponosił odpowiedzialność za przesłanie e-maila na adres support@expekt.com w celu przesłania ewentualnych wygranych na konto bankowe.

17.4. Po rozwiązaniu niniejszej umowy przez którąkolwiek stronę, Klient wyraża zgodę oraz przyjmuje do wiadomości, że (i) jego prawa do korzystania z oprogramowania, czy to w formie do ściągnięcia czy też w innej formie, które jest naszą własnością i/lub zostało stworzone przez Expekt lub które jest przez Expekt używane na podstawie licencji oraz udostępnianie Użytkownikowi poprzez Witrynę („Oprogramowanie”), zostają niezwłocznie cofnięte, oraz (ii) zaprzestanie on jakiejkolwiek formy korzystania z Oprogramowania, oraz (iii) odinstaluje i trwale usunie Oprogramowanie z komputera, twardych dysków, sieci Klienta czy każdej innej formy przechowywania danych przez Klienta.

17.5. Z chwilą rozwiązania niniejszej umowy, czy to przez nas, czy przez Użytkownika, z zastrzeżeniem wszelkich innych postanowień oraz praw i obowiązków, które mogły powstać przed rozwiązaniem umowy, żadna ze stron nie będzie miała dalszych zobowiązań względem drugiej.

17.6. Ile i dopóki konto użytkownika nie zostanie zamknięte przez jedną ze stron w sposób określony powyżej, konto Użytkownika pozostanie otwarte.

18. Zwolnienie od odpowiedzialności

18.1. Użytkownik zgadza się chronić przed wszelkimi roszczeniami oraz zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności (również za uzasadnione poniesione koszty prawne) Expekt oraz przedstawicieli, dyrektorów, agentów oraz pracowników, włącznie z jakąkolwiek innym odpowiednią spółką Grupy Betclic Everest (również za uzasadnione poniesione koszty prawne) oraz ich przedstawicieli, dyrektorów, agentów oraz pracowników, związanej z jakimikolwiek wniesionymi przez osobę trzecią roszczeniami lub skargami, spowodowanymi przez Klienta lub wynikłymi z naruszenia przez Klienta niniejszych Ogólnych Warunków lub jakiegokolwiek innego dokumentu, do którego się one odnoszą, oraz z naruszenia przez Klienta jakichkolwiek przepisów lub praw trzeciej osoby lub wynikłe z korzystania przez Klienta lub przez inna osobę używającą, zarówno za zgodą jak i bez zgody Klienta, danych osobowych Klienta (nazwy użytkownika i hasła) z Witryny.

19. Odpowiedzialny hazard

19.1. Celem Expekt jest zapewnianie bezpiecznej i odpowiedzialnej platformy dla klientów, aby mogli cieszyć się korzystaniem z Usług, oraz staranie się pomagać klientom uzależnionym od grania w gry hazardowe lub potencjalnie zagrożonych takim ryzykiem w rozwiązywaniu problemów oraz szukaniu porad i pomocy, jakiej potrzebują.

19.2. Expekt oferuje szereg narzędzi, aby pomóc Ci w zarządzaniu hazardem, w tym tymczasowe lub stałe, tymczasowe lub stałe samowykluczenie, samowykluczenie z działu / produktu i limity depozytów. Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiedzialnej gry i jak działa to narzędzie, zapoznaj się z Odpowiedzialną grą, która dostępna jest pod linkiem "Odpowiedzialna gra" na dole każdej strony w witrynie.

19.3. Jeśli zdecydujesz się na czasowe samowykluczenie, nie będziesz mógł otworzyć konta przez okres ustalony w procesie samowykluczania. W celu promowania odpowiedzialnej gry, na Twoją prośbę, pozbawimy Cię dostępu do konta na minimum sześć miesięcy. Wszystkie nierozstrzygnię zakłady zostaną rozpatrzone w normalny sposób i ewentualne wygrane zostaną Ci przyznane. Blokady ustawione podczas samowykluczenia nie mogą zostać zniesione.

19.4. Prosząc o samowykluczenie, zgadzasz się podać nam dokładne i poprawne dane osobowe, abyśmy mogli, teraz i w przyszłości, skutecznie ograniczyć Twój dostęp do konta w Expekt. Jeśli zdecydujesz się na samowykluczenie, zrobimy wszystko co w naszej mocy, by było ono uszanowane.

19.5. Każde Konto zablokowane przez Użytkownika na stałe nie może zostać odblokowane. Expekt dołoży wszelkich starań, aby uniemożliwić graczowi, który poprosił o samowykluczenie ponowne otwarcie konta. Gracz rozumie, że jeśli jednak uda mu się podając fałszywe dane otworzyć nowe konto w Expekt, wszelkie przegrane na koncie będą leżały po stronie gracza i będzie musiał je sam pokryć. Expekt rezerwuje sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia konta gracza, jeśli zostało ono otwarte na podstawie fałszywych danych. Prosimy zajrzeć na stronę dotyczącą Odpowiedzialnej Gry, w celu uzyskania informacji na temat stałego i tymczasowego wykluczenia oraz innych narzędzi odpowiedzialnej gry, które oferuje Expekt.

19.6. Podczas samowykluczenia nie będziemy wysyłać Ci żadnych materiałów promocyjnych i nie będziemy przyjmować Twoich depozytów bądź zakładów. Zamkniemy Twoje konto i zwrócimy Ci należne środki, po odję kwot należnych Expekt.

19.7. Jeśli Klient powiadomi Expekt o swoim nałogu hazardu, Expekt dokona wszelkich starań, aby skontaktować go z jedną lub kilkoma organizacjami lub osobami z obszaru, który zamieszkuje, i które specjalizują się w pomocy ofiarom nałogu do hazardu.

19.8. Expekt zastrzega sobie prawo do zablokowania lub zamknięcia Konta Klienta wedle własnego uznania oraz zwrócenia mu wszelkiej należnej kwoty znajdującej się na jego Koncie, jeśli uzna, że Użytkownik jest ofiarą nałogu do hazardu oraz że jego korzystanie z Usług może mieć negatywny wpływ na jego zdrowie i dobrobyt. Klient może poprosić Expekt o zwrócenie należnej kwoty znajdującej się na jego Koncie na konto bankowe inne niż to, które jest przez niego kontrolowane.

20. Prawa własności intelektualnej

20.1. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, patenty czy inna własność intelektualna zawarta w jakimkolwiek materiale czy zawartości (w tym między innymi w oprogramowaniu, danych, aplikacjach, informacjach, tekstach, fotografiach, muzyce, dźwięku, video, grafice, logach, symbolach, materiale ilustracyjnym oraz innym materiale lub filmie) umieszczonych na Witrynie („Zawartość”) są własnością Expekt lub zostały przyznane Expekt przez na podstawie licencji do korzystania udzielonej przez uprawnione osoby. Jakiekolwiek korzystanie z powyższych materiałów lub praw bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela jest zabronione. Wszystkie prawa są zastrzeżone.

20.2. W szczególności Użytkownik nie jest upoważniony do jakichkolwiek z poniżej wymienionych zakazanych czynności („Zakazana Działalność”) w odniesieniu do jakiejkolwiek Zawartości (w całości lub częściowo):

20.2.1. sprzedaży, przenoszenia lub udzielania komukolwiek licencji lub przekazywania w jakikolwiek sposób trzeciej osobie, udostępniania w jakikolwiek sposób trzeciej osobie, chyba że za odpowiednią zgodą; lub

20.2.2. zmiany, edycji, modyfikacji, ponownego formatowania lub adaptacji w jakikolwiek sposób.

20.2.3. kopiowania, dystrybucji, inżynierii wstecznej lub prób uzyskania kodu źródłowego w jakimkolwiek celu;

20.2.4. korzystania z Witryny w jakikolwiek nielegalny sposób lub w jakimkolwiek nielegalnym celu lub w jakikolwiek sposób niezgodny z niniejszymi Ogólnymi Warunkami.

20.3. W przypadku dopuszczenia się jakichkolwiek Zakazanych Czynności, Użytkownik będzie w pełni odpowiedzialny za jakiekolwiek poniesione straty, koszty oraz wydatki z nich wynikłe.

20.4. Expekt udziela Użytkownikowi osobiste niewyłączne, nietransferowalne i niezbywalne prawo do przeglądania i korzystania z Zawartości przez komputer osobisty, telefon komórkowy lub inne urządzenie udostępniające wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych oraz z zastrzeżeniem ścisłego przestrzegania niniejszych Ogólnych Warunków.

20.5. Użytkownik ma prawo do kopiowania Zawartości w niezmienionej formie do użytku prywatnego na swoim komputerze osobistym, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu udostępniającym, jeśli jest to wymagane oraz tylko w takim stopniu, w jakim jest to wymagane w celach właściwego korzystania z Usług lub Zawartości, i takie kopiowanie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich.

20.6. Użytkownik musi powiadomić Expekt niezwłocznie, jeśli dowie się o jakimkolwiek nieautoryzowanym wykorzystywaniu lub kopiowaniu jakiejkolwiek Zawartości lub innej części Witryny, lub jakimkolwiek nieautoryzowanym dostępie, lub innej nieautoryzowanej działalności, w tym między innymi, Zakazanej Działalności podjętej przez jakąkolwiek osobę (prawną czy fizyczną). Użytkownik wyraża zgodę na stosowną współpracę w jakimkolwiek dochodzeniu, przeprowadzanym na podstawie przekazanej przez Klienta informacji. Niniejszym Klient przyznaje Expekt dożywotnią, nieodwołalną, wolną od opłat licencyjnych, światową licencję na kopiowanie, przenoszenie, modyfikację, adaptację i/lub publikację jakiejkolwiek Zawartości dostarczonej przez Użytkownika w wiadomości elektronicznej lub na Witrynie wedle uznania Expekt oraz bez konieczności powiadomienia go, chyba, że Użytkownik stwierdził inaczej.

21. Ograniczenie odpowiedzialności

21.1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ograniczają lub wyłączają odpowiedzialność Expekt za:

(a) śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem, zaniedbaniem ze strony pracowników, agentów lub podwykonawców;

(b) oszustwa lub świadome wprowadzenie w błąd;

(c) wszystkiego, do czego przez prawo Expekt nie jest uprawniony, do wyłączenia w każdej właściwej jurysdykcji.

21.2. Z zastrzeżeniem pkt 20.1, Expekt nie ponosi odpowiedzialności za:

21.2.1. jakiekolwiek straty lub uszkodzenia będące rezultatem użytkowania Witryny przez Klienta, w tym gdzie stosowne, jakiejkolwiek straty lub szkody powiązanej z utratą biznesu, zysków, zakłóceń w działalności, utratą informacji biznesowych lub jakąkolwiek inną stratą (nawet, jeśli Użytkownik powiadomił o możliwości wyniknięcia takich strat lub szkód);

21.2.2. jakiekolwiek starty lub szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z korzystania przez Użytkownika z jakichkolwiek linków do którychkolwiek ze stron zawartych na Witrynie;

20.2.3. jakiekolwiek opóźnienia lub zakłócenia Usług, błędy zawarte w dostarczanych informacjach lub usługach (takich jak wprowadzanie i transmisja danych), jakichkolwiek strat lub korupcji danych lub komunikacji lub awarii na liniach połączenia, jakichkolwiek nieumyślnych transmisji wirusów czy innych szkodliwych czynników, nieautoryzowanego lub niewłaściwego korzystania z Konta Użytkownika zakładów.

21.2.4. jakiekolwiek błędy systemowe; lub

21.2.5. pośrednie lub bezpośrednie straty spowodowane czymkolwiek, lub

21.2.6. jakiekolwiek działania sił wyższych.

21.3. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach regulaminu, wszelkie gwarancje, warunki i inne warunki implikowane przez statut lub wspólne prawa są, w najszerszym zakresie dozwolone przez prawo, wyłączone z umowy.

21.4. Użytkownik wyraża zgodę, że nasza całkowita łączna kwota zobowiązania zaciągniętego z jakiejkolwiek przyczyny lub formy działania nie może przekroczyć pięciuset (500) Euro.

21.5. Treści stron internetowych Expekt.com są dostarczane "tak jak jest". Z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, gwarancja nie występuje, ani to wyraźna ani dorozumiała, jest wykonywana w odniesieniu do dokładności, wiarygodności lub treści strony. Expekt zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na stronach lub do wycofania dostępu do nich w każdej chwili.

21.6. Podejmiemy wszelkie możliwe środki, aby zapewnić, że oprogramowanie i pliki na stronie są wolne od wirusów komputerowych, ale nie możemy i nie gwarantujemy, że oprogramowanie i pliki są wolne od takich problemów. W przypadku czasowego zawieszenia całości lub części Usług, będziemy przywracać Usługi, jak tylko jest to praktycznie możliwe.

21.7. Możemy tymczasowo zawiesić całość lub część usług z dowolnego powodu, wedle własnego uznania. Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani, do udzielenia Ci odpowiedniej informacji z tym związanej.

22. Błędy oprogramowania

22.1. Każdy błąd oprogramowania lub awaria, która jest lub które mogą być udowodnione przez Expekt, że miały miejsce na którymś z jego systemów lub usług świadczonych przez któregokolwiek z dostawców oprogramowania, spowoduje unieważnienie zakładu lub gry, niezależnie od tego czy wystąpił na stronie zakładów sportowych, kasyna, gier lub platform pokerowych. Gracz będzie miał prawo do pełnej kwoty stawki w odniesieniu do takich zakładów lub gier. Expekt niniejszym wyklucza wszelkie dalsze zobowiązania dla takich awarii oprogramowania.

22.2. Każdy użytkownik, który wykryje nieprawidłowości w zakładach produkujących oprogramowanie i gry musi poinformować Expekt o wystąpieniu usterki przez przesłanie e-maila na adres support@expekt.com.

22.3. Expekt może podjąć wszelkie niezbędne działania w przypadku nadużycia i nieprawidłowego działania przez użytkownika, w tym między innymi zablokować konto gracza, zamrozić fundusze, wstrzymać i / lub anulować wypłaty wszelkich wygranych, które wynikły bezpośrednio lub pośrednio z awarii. Jeśli gracz nie posiada wystarczających środków na Rachunku, Expekt jest uprawniony do dochodzenia w inny sposób zaległej kwoty, która została wypłacona w wyniku błędu. Expekt będzie prowadził powyższe działania do momentu spłacenia należnej kwoty.

23. Odtwarzanie środowiska systemu po awarii

23.1. Mimo iż Expekt planuje kontynuować działanie Witryny na obecnych licencjach, Expekt zastrzega sobie prawo do przeniesienia działalności Witryny w każdym momencie na obszar innej jurysdykcji, na przykład w celu odtworzenia środowiska systemu po awarii przełączymy naszych operatorów na Gibraltar. W wypadku takiego toku wydarzeń oraz zależnie od struktury firmy Expekt w danej chwili, jedna lub więcej spółek na obszarze alternatywnej jurysdykcji może działać, jako przedstawiciel Expekt, zapewniając Klientowi usługi oraz dostępność do Witryny, z zastrzeżeniem postanowień niniejszych Ogólnych Warunków oraz zgodnie ze stosownymi warunkami licencji.

24. Obsługa Klienta

24.1. Użytkownik może skontaktować się z Expekt w każdej chwili, jeśli chciałby zadać jakieś pytania lub potrzebuje pomocy. Aby zapewnić Użytkownikom bezpieczniejsze usługi, wszelkie rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane i/lub monitorowane przez wyznaczonych do tego pracowników.

24.2. Expekt nie toleruje zachowania uwłaczającego, obelżywego lub agresywnego w stosunku do żadnego ze swoich pracowników. Jeśli Expekt uzna za takie zachowanie Klienta, według własnego uznania, zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub zamknięcia Konta Klienta i/lub powzięcia wszelkich stosownych kroków.

24.3. Wszelkie skargi należy kierować pod adresem poczty elektronicznej Obsługi Klienta: support@expekt.com. Expekt dokłada wszelkich starań, aby bezzwłocznie rozwiązać zgłoszoną skargę. Jeśli z jakiegoś powodu Klient nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki potraktowano zażalenie, ma prawo wnieść oficjalną skargę do Malta Gaming Authority (MGA) pod adresem: support.mga@mga.org.mt..

25. Postanowienia ogólne

25.1. Expekt może opóźnić egzekwowanie swoich praw wynikających Ogólnymi Warunkami co nie oznacza jednak, że tracimy te prawa. To samo dotyczy Ciebie i Twoich praw.

25.2. Zaniechanie korzystania z praw wynikłych z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków w jakimkolwiek przypadku nie stanowi zrzeczenia się takich praw.

25.3. Expekt nie ponosi odpowiedzialności za złamanie postanowień niniejszych Ogólnych Warunków wynikłe z okoliczności od niego niezależnych.

25.4. Niniejsze Ogólne Warunki stanowią umowę pomiędzy Expekt a Klientem dotyczące korzystania z Usług oraz zastępują wszelkie wcześniejsze umowy dotyczące Usług.

25.5. W przypadku, kiedy jakakolwiek część niniejszych Ogólnych Warunków okaże się nieprawomocna lub nie do wyegzekowania, takie przepisy zostaną zastąpione przez prawomocne i egzekwowalne, które jak najbliżej odzwierciedlają intencje pierwotnych przepisów a pozostała część Ogólnych Warunków pozostanie w mocy.

26. Język

26.1. Angielska wersja Ogólnych Warunków jest nadrzędna w stosunku do jakiejkolwiek innej wersji językowej, sporządzonej przez Expekt w danym czasie.

27. Prawo właściwe

27.1. Niniejsza umowa rządzi się prawem właściwym obowiązującym na Gibraltarze, której sądy sprawują wyłączną jurysdykcję w zakresie jakichkolwiek sporów z niej wynikających. Expekt nie ma żadnych zobowiązań wynikających z praw jakichkolwiek innych jurysdykcji.

28. Promocje

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności regulaminy poszczególnych promocji i bonusów są nadrzeędne w stosunku do niniejszego Regulaminu.

Promocje sportowe

28.1. Klient może być uprawniony do brania udziału w programach bonusowych, których warunki, kwoty oraz wygrane pozostają decyzją Expekt oraz nie są transferowalne. Wszystkie bonusy oferowane przez nas (w tym bonus od depozytu, bonus powitalny, bonus za poleconego przyjaciela, zakłady objęte ofertą bonusu powitalnego i freebety) są ograniczone do jednego bonusu na Konto, co oznacza, że jeden bonus przypada na jednego gracza oraz na jeden adres IP, komputer, rodzinę, adres zamieszkania, numer telefonu, kartę kredytową lub debetową lub konto płatnicze online. Aby uniknąć wątpliwości: gracz, który otworzył Konto i mógł otrzymać/otrzymał bonus powitalny lub bonus od depozytu, nie może otrzymać bonusu od depozytu ponownie na jakimkolwiek innym Koncie Expekt. Freebety nie mogą zostać postawione na zakłady wielokrotne, jeśli Gracz nie dokonał pierwszego depozytu. Aby odblokować lub wypłacić bonus od depozytu (lub inne środki promocyjne), Gracz musi dokonać sześciokrotnego obrotu bonusem na zakładach postawionych na zdarzenia z kursem minimalnym 2,00. Jeżeli kwota bonusu będzie postawiona na więcej niż jednym zakładzie, każdy zakład musi być postawiony na inne wydarzenie (np. różne rodzaje zakładów na jedno wydarzenie lub jeden rodzaj zakładu na różne wydarzenia)

28.2. W przyznawaniu bonusów obowiązują warunki obrotu, chyba że stwierdzono inaczej. Bonusy nie będą mogły zostać wypłacone, chyba że odpowiednie warunki obrotu zostaną spełnione. Użytkownicy powinni zapoznać się z poniższymi warunkami oraz regulaminami poszczególnych promocji lub bonusów umieszczonych na stronach Expekt.

Wyłudzenie bonusu

28.3. Expekt nagradza graczy bonusami i biletami wstępu do wybranych promocji, doceniając ich lojalność. Dostęp do promocji, freebety i bonusy będą blokowane lub usuwane z kont graczy, którzy będą postępować nieuczciwie i/lub będą nadużywać oferty. Expekt ma prawo do anulowania oferty bonusowej w każdym momencie w przypadku jakiegokolwiek nadużycia oraz do zamknięcia Konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym. Expekt zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu depozytów, środków znajdująch się na koncie bądź wygranych w przpadku podejrzenia o nadużia. Expekt zastrzega sobie prawo do postawienia przestępców przez sądem. Nadużycie oznacza, ale nie ogranicza się do otwierania kilku kont w celu wyłudzenia bonusów. Jeśli regulamin bonusu lub promocji zostanie złamany lub jeśli istnieje podejrzenie, że zakłady zostały postawione przez gracza lub grupę graczy w celu zapewnienia korzyści finansowych temu graczowi lub grupie graczy, Expekt zastrzega sobie prawo do odebrania/usunięcia bonusu lub bonusów oraz do rozliczenia zakładów postawionych dzięki przyznanym wcześniej bonusom, według własnego uznania. Jeden powitalny bonus od depozytu/ powitalny od depozytu/ freebet przypada na jednego gracza, jeden adres e-mailowy, jedno gospodarstwo domowe, jedną kartę, jedno konto bankowe, jeden adres IP i jeden komputer. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania bonusu przyznanego po wpłaceniu środków, jeśli nie zostały one wykorzystane na obstawienie zakładów. Expekt zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów potwierdzających wiek, pochodzenie środków w celu dodania bonusu do konta gracza.

28.4. Na kontach graczy, do których dodany zostanie bonus, zakłady zostaną pobrane najpierw ze środków pochodzących z depozytów, a następnie z bonusu przyznanego na konto. Gracz będzie mógł skorzystać jedynie z ofert bonusowych przyznanych dla jego kraju zamieszkania i gdzie jest to określone, z określonych metod wpłat. Wszystkie bonusy mogą zostać wykorzystane we wszystkich dyscyplinach sportowych dostępnych na Stronie. Expekt zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmiany kwoty przyznanych bonusów oraz walut, w których zostały one przyznane, w zależności od kraju pochodzenia. Expekt zastrzega sobie prawo w każdej chwili do oferowania określonego bonusu, określonemu klientowi lub grupie klientów, zakończenia oferty bonusowej bez wcześniejszej informacji lub zadośćuczynienia, zmiany warunków bonusu i/lub zamiany jednego rodzaju bonusu na inny.

Bonus za polecenie przyjaciela

28.5. Punkty od 28.5 do 28.6 włącznie mają zastosowanie, gdy program poleconych oferowany jest na Stronie lub w jednej lub więcej wersjach językowych na Stronie. Dla uniknięcia wątpliwości, program poleconych nie jest dostępny dla osób zamieszkujących na terenie Wielkiej Brytanii. Dostęp do promocji może od czasu do czasu być ograniczony również dla rezydentów innych krajów. W przypadku, gdy oferta jest dostępna, informacja o niej pojawi się na Stronie. Gdy jest ona dostępna, do otrzymania bonusu za polecenie przyjaciela uprawnieni są gracze, którzy posiadają konto w Expekt („Polecający") i polecili przyjacielowi lub znajomemu rejestrację na Stronie, który jeszcze nigdy nie był na niej zarejestrowany („Polecony"). Polecający nie mogą polecić członka rodziny lub osoby mieszkającej pod tym samym adresem lub korzystającej z tego samego adresu IP lub/i komputera, tej samej karty płatniczej, kredytowej, konta bankowego lub internetowego konta płatniczego. W przypadku podejrzenia, że Polecający wykorzystał spam, duże listy dystrybucji e-maili lub w jakikolwiek inny sposób nadużył korespondencję e-mail w celu polecenia nowych użytkowników, Expekt nie przyzna bonusu Polecającemu. Expekt zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń ilości wysyłanych zaproszeń na dzień. Jeśli takowe zostaną ustalone, informacja o tym znajdzie się w na stronach programu poleconych w zakładce „Zasady”. Expekt zastrzega sobie prawo do wycofania bonusu dla polecającego i do wycofania zakładów poleconego lub poleconych, w przypadku podejrzenia nieuczciwych praktyk polecającego i/lub poleconego. Oznacza to między innymi sytuację, w której poleceni gracze dokonują identycznych lub podobnych depozytów oraz zakładów. Expekt zastrzega sobie ponadto prawo do zablokowania Polecającym i ich Poleconym dostępu do promocji poleconych, zawieszenia ich kont w trakcie dochodzenia dotyczącego nadużyć bonusowych lub oszustwa oraz do zamknięcia tych kont.

28.6. Aby Polecający otrzymał bonus, Polecony musi zarejestrować się w Expekt, wpłacić co najmniej minimalny depozyt (który został określony w regulaminie znajdującym się na stronie promocji) za pomocą karty bankowej lub przelewu bankowego, obrócić kwotą oraz zawrzeć min. 10 osobnych zakładów na wydarzenia sportowe o kursach powyżej 2,00 („Zakłady Kwalifikujące") na zdarzenia posiadające co najmniej 3 możliwe wyniki. Zakłady postawione przez Poleconego, który dokonał pierwszej wpłaty za pomocą jakiejkolwiek innej metody niż karta bankowa lub przelew bankowy nie będą liczone jako Zakłady Kwalifikujące. Zakłady Kwalifikujące muszą zostać postawione na różne mecze lub zdarzenia (np. różne rodzaje zakładów na jedno wydarzenie lub jeden rodzaj zakładu na różne wydarzenia). Polecający otrzyma nagrodę gotówkową w ciągu 24 godzin od czasu postawienia 10 ważnych zakładów przez poleconego gracza lub dokonania przez niego obrotu wymaganą kwotą, w zależności które z nich nastąpi później. Polecony będzie uprawniony do otrzymania tylko jednej oferty powitalnej po rejestracji w Expekt.

Oferta powitalna Cashback

28.7. Punkt 28.7 ma zastosowanie, gdy Oferta powitalna Cashback jest oferowana na Stronie, lub w jednej lub więcej wersjach językowych Strony. Jeżeli promocja jest dostępna dla osób zamieszkujących pewne terytoria, dostęp do niej odbywa się przez stronę rejestracyjną, która jest wyświetlona na Stronie. Jeśli oferta jest dostępna, do skorzystania z Oferty powitalnej Cashback uprawnieni są tylko użytkownicy, którzy aplikują o Konto w Expekt i nigdy wcześniej nie posiadali Konta Expekt. Użytkownik, który posiadał lub posiada Konto Expekt lub zamieszkuje obszar, na którym oferta nie jest dostępna, nie otrzyma powitalnego Cashbacku. Dla uniknięcia wątpliwości, oferta cashback nie jest dostępna dla osób zamieszkujących na terenie Wielkiej Brytanii. Tylko pierwsze zarejestrowane Konto z danego komputera, gospodarstwa domowego lub adresu IP będzie uprawnione do otrzymania powitalnego Cashback. Kolejne rejestracje dokonane z tego samego komputera, gospodarstwa domowego lub adresu IP nie będą uprawnione do otrzymania powitalnego Cashbacku, a Expekt zastrzega sobie prawo do anulowania cashbacku, jeżeli jego regulamin zostanie złamany. Do skorzystania ze zwrotu cashback uprawnione będą jedynie konta graczy zarejestrowane w Zakładach sportowych Expekt. Bonus zostanie przyznany Użytkownikom Kwalifikującym się, którzy dokonali wpłaty tylko za pomocą płatniczej karty bankowej lub przelewu bankowego i przegrają pierwszy kwalifikujący się do promocji zakład („Zakład Cashback"). Bonus Cashback zostanie przyznany tylko za pierwszy przegrany zakład kwalifikujący się, postawiony na możliwość przedmeczową o minimalnie 3 możliwych wynikach lub dowolny zakład wielokrotny lub na żywo. Kwota, do wysokości której nastąpi zwrot na konto gracza to kwota podana na stronie promocyjnej. Zakład Cashback może zostać postawiony na każdą dyscyplinę sportową na Stronie za wyjątkiem zakładów systemowych i Supertoto. Gracz, który podczas rejestracji konta w naszym serwisie, poda Polecającego, weźmie udział w promocji Poleć znajomego i będzie mógł skorzystać z oferty cashback. Pozostałe warunki regulaminu (w tym ograniczenia w metodach płatności) mogą odnosić się do bonusu cashback, zależnie od kraju zamieszkania gracza i metody dokonywania wpłaty. Regulamin taki będzie dostępny na stronie indywidualnych promocji, dostępnych na Stronie promocji.


Promocje Kasyna/Kasyna Live/Gier

28.8. Ogólne warunki rządzące promocjami i/lub bonusami dostępnymi w Kasynie, Kasynie Live i Vegas są częścią Regulaminu ogólnego. Regulamin promocji jest dostępny na stronach poszczególnych promocji oraz na stronie Regulaminu bonusu i odnosi się także do poszczególnych bonusów oferowanych graczowi.


28.8.1. Jakikolwiek oferowany przez nas bonus ograniczony jest do jednego konta / jednego adresu IP i/lub komputera. Zasady dotyczące obrotu bonusem i warunkami jego odblokowania dodatkowo określone są w regulaminach poszczególnych promocji. Expekt zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości przyznanej premii i walut, w których są one przyznawane w zależności od użytkownika kraju zamieszkania w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Expekt zastrzega sobie prawo do zaoferowania konkretnego bonusu dla konkretnego klienta lub grupy klientów, do zakończenia oferty premii i / lub do wymiany jednego rodzaju oferty premii dla innego według własnego uznania i w dowolnym czasie.

28.8.2. Rosnące jackpot w Grach/Kasynie Live/Kasynie Expekt oferowane są w dobrej wierze dla graczy, którzy korzystają z tych usług w celach rekreacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub usunięcia dostępu do tych gier w przypadku jeżeli wystąpi podejrzenie nadużycia oferty oraz jeżeli wystąpi taka potrzeba do zamknięcia konta gracza z efektem natychmiastowym. Jeżeli konto gracza zostanie w takiej sytuacji zamknięte, Expekt nie będzie odpowiedzialny za zwrot przegranych gracza w jakichkolwiek grach bądź zwrot środków znajdujących się na koncie. Na nadużycie składa się między innymi stosowanie niedozwolonego oprogramowania i/lub otwieranie wielu okien z grą w celu rozgrywania większej liczby rund w grze, co jest przeciwieństwem naturalnej gry w jednym oknie jednocześnie połączone z wybieraniem gier z wartościowymi jackpotami, wykluczając udział we wszystkich innych grach. W przypadku takich zachowań graczy, Expekt ma prawo do konfiskaty wszystkich jego wygranych oraz środków znajdująch się na koncie.


Promocje Pokerowe

28.9. Informacje dotyczące bonusów pokerowych znajdują się w regulaminie Official House Rules w dziele Pokera na Stronie.

Zasady zakładów w Expekt

Data wydania: 10.01.2014
Wersja: 2.6

ZASADY OGÓLNE

Zawarte tutaj zasady zakładów sportowych mogą zostać w każdej chwili zmienione przez Expekt.

Zasady sa zasadami ogólnymi i różnią się w zależności od danej dyscypliny sportowej. Każde odstępstwo od zasad ogólnych jest podane w regulaminie danego sportu opisanego poniżej. Wszystkie zasady odnoszą się zarówno do zakładów na żywo i pre-live chyba że zaznaczono inaczej. Jeżeli jakakolwiek kwestia nie jest objęte niniejszym regulaminem lub w nie jest w treści witryny, Expekt zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach i na podstawie własnych kryteriów.

1. Każdy zakład postawiony za pośrednictwem naszej strony jest wiążący dla obu stron: Expekt po jednej stronie i gracz, który postawił zakład po drugiej. Każdy zakład jest uważany za skuteczny, jeżeli zostanie potwierdzony przez gracza na Stronie i jeżeli stawka zakłady pojawi się na Koncie. Potwierdzonego zakładu nie można anulować, ani zmieniać jego możliwości. Stawiając zakłady na dowolne wydarzenie w Expekt, gracz gwarantuje, że on/ona zna regulamin danego sportu/gry i zdaje sobie sprawę, że zasady zakładów sportowych każdej gry znajdują się tutaj. Wszystkie zakłady będą rozliczone na podstawie kursów w ofercie, gdy zakład został postawiony. Expekt zastrzega sobie prawo do zmiany kursów w ofercie w dowolnym momencie, a także zawieszenia lub zamknięcia zakładów na wydarzenia przed planowaną godziną rozpoczęcia.

2. Terminy zakładów – zakłady przedmeczowe mogą być stawiane do czasu określonego na Stronie, który nie musi odpowiadać czasowi rozpoczęcia wydarzenia. Expekt zastrzega sobie prawo do anulowania zakładów na żywo lub przedmeczowych postawionych po określonym terminie (włącznie z błędami czasowymi i zmienionymi czasmi rozpoczęcia) i po rozpoczęciu wydarzenia, zostaną anulowane.

3. Zakłady na zwycięzcę - zakłady na zwycięzcę takie są traktowane jak "all in run or not" zostaną rozliczone jako przegrane, jeżeli dany wybór nie będzie uczestniczył w tym wydarzeniu. Obowiązują także reguły dead heat.

4. Zasada dead heat - w przypadku, gdy co najmniej dwóch uczestników zostanie ogłoszonych zwycięzcami ("Dead Heat"), kursy zostaną ponownie ustalone w ten sposób, aby wygrane graczy zostały podzielone przez liczbę zwycięzców Dead Heat.
Przykład: (konkurencja z 5 nagradzanymi miejscami). Najlepszych dwóch zawodników otrzyma nagrody według tej zasady, a pozostałych czterech otrzyma trzecie miejsce. W konkurencji pozostanie więc tylko trzy miejsca dla czterech zawodników. Kursy na każdego zawodnika zostaną pomnożone przez 0,75.

5. Zakłady head to head i zakłady 3-drogowe - jeśli nie zaznaczono inaczej w regulaminie dla konkretnych zakładów sportowych:
Jeśli jeden lub więcej uczestników nie wystartuje, wszystkie zakłady są nieważne. Co najmniej jeden uczestnik musi zakończyć wydarzenie. W przeciwnym wypadku zakład będzie uznawany za nieważny. Jeśli wszyscy uczestnicy zostaną zdyskwalifikowani lub w inny sposób wykluczeni, zakłady są nieważne. Jeśli obaj uczestnicy osiągną wynik head to head, a kurs remisowy nie będzie oferowany, wszystkie zakłady będą nieważne. W przypadkach 3 lub więcej uczestników, gdzie 2 lub ​​więcej uczestników osiągnie ten sam rezultat, będą obowiązywały zasady dead heat.
Powyżej/poniżej - jeżeli łączna liczba goli/punktów itd. jest dokładnie równa określonej linii i nie ma wygrywającej linii, wszystkie zakłady zostaną anulowane.
Handicap - jeżeli wyniki będą mieściły się za uwzględnieniem handicapu i zakłady na remis w handicapie nie będą oferowane, zakłady zostaną anulowane.

6. Anulowane i przełożone wydarzenia - jeżeli nie zaznaczono inaczej w zasadach, dyscypliny i wydarzenia sportowe, które zostały odwołane lub w inny sposób nie trwały przez cały wcześniej określony okres, będą traktowane jak anulowane. Jakakolwiek gra, która będzie opóźniona lub przełożona musi odbyć się lub zostać wznowiona w ciągu 36 godzin od oryginalnego czasu rozpoczęcia, gdyż w przeciwnym wypadku zakłady na takie wydarzenia zostaną anulowane. Jednakże zakłady dotyczące wyników, które można określić w momencie zawieszenia zdarzenia (na przykład na wyniki połowy) będą rozliczane.

7. Wyniki – oficjalne strony internetowe wydarzenia lub stowarzyszenia, zostaną wykorzystane do rozliczenia zakładu. Jeżeli dowody z obrazów telewizyjnych, zdjęcia lub raporty meczowych wskażą, że oficjalna strona popełniła błąd, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania rozliczeń z alternatywnych źródeł. Wyniki zakładów są rozliczane zgodnie z oficjalnym wynikiem ogłoszonym po zakończeniu imprezy. Każda zmiana rezultatu lub wyniku, w tym dyskwalifikacji lub późniejszych kar, nawet zostały one przyznane przez oficjalne władze, nie będą brane pod uwagę w rozliczaniu zakładów, za wyjątkiem prób sprawdzania wyników uderzeń przez graczy tenisa (poniżej sprawdź określone zasady tenisa).

8. Wyświetlanie zakładów - w wyświetlonym zakładzie drużyna gospodarzy znajduje się po lewej stronie, a drużyna gości po prawej stronie, chyba że stwierdzono inaczej. Jeżeli mecz będzie rozgrywany na neutralnym terenie lub jeżeli w meczu nie zostanie określony gospodarz, drużyna pierwsza (po lewej stronie) na Stronie, dla rozliczania zakładów będzie uznana jako gospodarz. Drużyna określona jako druga (po prawej stronie) na Stronie, dla rozliczania zakładów będzie uznana jako goście. W przypadku, gdy zdarzenie jest rozgrywane w miejscu, które jest inne niż podane na naszej stronie internetowej, wszystkie zakłady dotyczące meczu będą nieważne, chyba że szczególne przepisy stwierdzają, że sportowe zakłady będą ważne w przypadku zmiany miejsca. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności / dysonansu między imieniem i numerem zawodnika, dla rozliczania zakładów weźmiemy pod uwagę imię zawodnika.

9. Błędy - zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia jakiegokolwiek zakładu bez powiadamiania, usprawiedliwienia lub rekompensaty dla gracza. Expekt w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za błędy w pisowni, wyświetlaniu, publikacji, błędne informacje lub kursy. Jeżeli którykolwiek zakład pre-live zostanie błędnie zaakceptowany, zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia tego zakładu, w którym były oczywiste błędy dotyczące wpisanych kursów i/lub rezultatów (np. błędne odwrócenie drużyn, kursy, wyniki, itp.). Jeśli trwające zakłady (na żywo) zostaną zaakceptowane w błędzie, wszystkie te zakłady zostaną unieważnione.

10. Powiadomienie/wcześniejsze informacje - stawiając zakład, potwierdzasz, że:

10.1 gdy mamy powody sądzić, że zakład został zawarty na podstawie znanego wyniku zdarzenia (nawet jeśli jest ona znany tylko do osoby składającej zakład) zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia takiego zakładu (-ów).

10.2 nie stawiasz takiego zakładu, bezpośrednio lub pośrednio na wydarzenie, w którym bierzesz czynny udział, w jakimkolwiek charakterze, w tym, ale nie wyłącznie, jako urzędnik imprezy, sportowy zawodnik, trener, klub / manager drużyny lub pracownik. Jeżeli jesteś zaangażowany w wydarzeniu zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia takiego zakładu (-ów) i przekazać wszystkich istotnych informacji do odpowiednich władz, w tym ESSA;

10.3 w przypadku, gdy ogłoszenie i/lub informacja w domenie publicznej w odniesieniu do zakładu lub zakładów znacząco zmienia kursy jakiegokolwiek zakładu, Expekt ma prawo anulować zakłady na dane zdarzenie według własnego uznania. W odniesieniu do indywidualnych zakładów,oznacza to zwrot stawki na konta graczy. W odniesieniu do zakładu kombinacyjnego, pozostaje on ważny, ale łączne jego kursy będą liczone bez kursu zakładu, który został anulowany (np. kursy anulowanego zakładu będą rozliczone po 1,00).

11. Ostateczny autorytet - nasze zapisy powinny być ostatecznym autorytetem w określaniu ważności i warunków wszystkich zakładów postawionych przez gracza i okoliczności, w jakich zostały one postawione.

12. Zakłady na żywo - kalendarz zakładów na żywo może zostać zmieniony w każdej chwili w wyniku zmian w planach transmisji przez nadawców. Jeśli zakład zostanie umieszczony w niewłaściwym okresie z powodu opóźnionej transmisji na żywo, w wyniku której, drużyna/zawodnik uzyska znaczącą przewagę, zakłady będą nieważne.

13. Podobne możliwości/ewentualności - Expekt nie akceptuje zakładów wielokrotnych, które mają podobne możliwości wyników i zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do ich anulowania. Zakład wielokrotny na podobne możliwości/ewentualności, to taki gdzie wynik jednego wyboru może przyczynić się do wyniku innego wyboru. Przykładem takiego zakładu jest zakład zawierający wybór Hiszpanii na najlepszy zespół w mistrzostwach świata i Hiszpanii na to, że wygra mistrzostwa świata. Kombinacje z pokrewnymi warunkami zostaną automatycznie zablokowane i nieudostępnione do zawierania w zakładach wielokrotnych w trakcie regularnego stawiania zakładów. W przypadkach, gdy zakład zawierający podobne możliwości zostanie błędnie zaakceptowany, Expekt całkowicie anuluje postawiony zakład wielokrotny i graczowi zwróci stawkę. Expekt zastrzega sobie prawo do określenia, które zakłady mają powiązane możliwości. W niektórych przypadkach, Expekt udostępni kombinacje powiązanych możliwości, na które gracze będą mogli stawiać swoje zakłady. Przykład: Pele jako najlepszy strzelec mistrzostw świata i Brazylia jako zwycięzca mistrzostw świata.


14. Błędy techniczne - Expekt zastrzega sobie prawo do wstrzymania zakładów w trakcie trwania imprezy z powodu nieudanej transmisji lub innych kwestii technicznych związanych lub w przypadku podejrzenia oszustwa. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zakładów nawet wielokrotnie, jeśli taki zakład został wygrany przez klienta w wyniku awarii technicznej lub błędów, włącznie z, ale nie ograniczając się do błędu lub usterki w transmisji. W każdym takim przypadku stawka na zakład powinna być ponownie zaksięgowane na koncie gracza. Jednak zastrzegamy sobie prawo do pociągnięcia klienta do odpowiedzialności za szkody spowodowane lub poniesione przez nas w wyniku takiego klienta świadomie korzystając z błędu technicznego lub administracyjnego przy podejmowaniu i / lub otrzymywania płatności.

15. Zakłady indywidualne - Klienci muszą zarejestrować swoje zakłady jako jednostki. Powtarzane zakłady zawierające ten sam wybór(y) od tego samego lub różnych klientów mogą być unieważnione, gdy Expekt będzie podejrzewał, że klienci działają w zmowie lub jako syndykat i / lub gdzie zakłady stawiane będą w krótkim od siebie czasie. Expekt zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności, podczas gdy prowadzone jest dochodzenie i następnie do zachowania funduszy tam, gdzie istnieją uzasadnione dowody podejrzanych lub oszukańczych zakładów.

16. Nieprawidłowości - wszelkie podejrzenia nieprawidłowości w grze lub imprezie sportowej może prowadzić do wstrzymania przez Expekt płatności do momentu zakończenia przeprowadzonego w tej sprawie dochodzenia. Każde takie dochodzenie zostanie przeprowadzone przez Expekt we współpracy z odpowiednim organem władzy i / lub organem niezależnym. Wszelkie późniejsze podjęte działania mogą obejmować anulowanie poszczególnych zakładów i/lub wstrzymanie środków. Zastrzegamy sobie prawo do przekazania danych osobowych osobom trzecim, takim jak instytucje rządowe, organy zarządzające lub inne renomowane organy, która zajmują się powiązanymi przestępstwami.

17. Zakłady wielokrotne - jeżeli zakład wielokrotny zawiera zespół nie biorący udziału lub anulowany wybór, zakład zostanie rozliczony na podstawie pozostałych wyborów. Kursy na anulowany wybór zostaną rozliczone jako 1.00.

18. Zasada Tattersall 4 - zasada Tattersall 4 pozwala na odliczenia od wygranych w przypadku, gdy uczestnik wycofa się z wyścigu. Jako, że wycofanie się uczestnika z wydarzenia, ułatwia pozostałym zawodnikom wygranie wyścigu, odliczenia od wygranych z zasady 4, uwzględniają dodatkową przewagę pozostałych zawodników. Odliczenia od wygranych są obliczane w następujący sposób:

Nagroda zawodnika w momencie wycofania się Odliczenia od wygranych

1/9 lub mniejsza

90p w £

2/11 do 2/17

85p w £

1/4 do 1/5

80p w £

3/10 do 2/7

75p w £

2/5 do 1/3

70p w £

8/15 do 4/9

65p w £

8/13 do 4/7

60p w £

4/5 do 4/6

55p w £

20/21 do 5/6

50p w £

Rowne 6/5

45p w £

5/4 do 6/4

40p w £

13/8 do 7/4

35p w £

15/8 do 9/4

30p w £

5/2 do 3/1

25p w £

10/3 do 4/1

20p w £

9/2 do 11/2

15p w £

6/1 do 9/1

10p w £

10/1 do 14/1

5p w £

19. Tablica wyników- tablica wyników (pokazująca wyniki i/lub ranking) dostępna na Stronie dla wydarzeń na żywo jest przeznaczona tylko dla cełów informacyjnych i powinna być używana tylko jako przewodnik. Expekt nie ponosi odpowiedzialności za błędy na tablicy wyników na żywo i w gestii gracza leży sprawdzanie poprawności stanu wydarzenia przed postawieniem zakładu. Chociaż będziemy dążyć do zapewnienia, że informacje / dostarczone dane są prawdziwe i dokładne, błąd jest w naturze człowieka i błąd może wynikać z problemów technicznych, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z tego błędu. Zakłady nie zostaną anulowane wyłącznie na podstawie nieprawdziwych informacji na tablicy wyników.

Wygrane sportowe

20. Wygrane będą automatycznie wpłacane na konto Użytkownika po ogłoszeniu wyników wydarzenia tak szybko jak tylko jest to wykonalne i mogą być natychmiast użyte w celu wniesienia dalszych zakładów.

21. Expekt ma prawo do korekty potencjalnych błędów w obliczeniach stanu konta Użytkownika w dowolnym momencie, włącznie z zakładami, za które wygrana została przyznana.

22. Maksymalna kwota wygranej, jaka może być wypłacona Użytkownikowi jest ograniczona do 200000 EUR (lub równowartości w innej akceptowanej walucie) na klienta oraz na zakład, jeśli dotyczy zakładu pojedynczego lub wielokrotnego. Zasada ta zostanie wprowadzona bez wcześniejszego powiadomienia go w chwili potwierdzania zakładu, że potencjalna wypłata za zakład, którą wniósł jest wyższa od maksymalnej kwoty 200000 Euro, które zostaną mu wypłacone, jeśli wygra zakład. Expekt zastrzega sobie prawo do ustalenia ograniczeń wygranych innych od podanych w tym paragrafie oraz/lub do ustalenia według uznania specyficznych limitów wygranych w odniesieniu do indywidualnych osób.

23. Wysokość wygranych, jakie Użytkownik może zakumulować na swoim koncie w okresie jednego tygodnia (od poniedziałku o godz. 00:00 do niedzieli o 24:00 czasu środkowoeuropejskiego) to 500000 EUR (lub równowartości w innej akceptowanej walucie). Expekt zastrzega sobie prawo do ustalenia ograniczeń tygodniowych wygranych innych od podanych w tym paragrafie oraz/lub do ustalenia według uznania specyficznych limitów wygranych w odniesieniu do indywidualnych osób. Minimalna stawka każdego zakładu wynosi 0,10 EUR, 0,10 GBP, 0,50 PLN, 20 HUF, 5 CZK, 1 SEK, 1 NOK, 0,20 BRL lub 0,1 USD. Maksymalna kwota zakładu nie jest określona, jakkolwiek Expekt ma prawo do obniżania maksymalnych niektórych kwot zakładów, bez informowania o tym na Witrynie. W przypadku sytuacji, gdy stawka Użytkownika przewyższać będzie maksymalną określoną przez Expekt kwotę, system zaakceptuje zakład w formie niższej kwoty (kwoty maksymalnej) informując o tym Klienta. Jeśli Użytkownik wniósł kilka identycznych zakładów (pojedynczych lub kombinacji wielokrotnych), których kwota wygranej przewyższa wymienione powyżej limity, zastrzegamy sobie prawo do zmniejszenia kwot zakładów, jakie wniósł, tak, że jego wygrane pozostaną w określonym dozwolonym limicie wygranych.

PIŁKA NOŻNA

1. Przyjmowanie zakładów
Zakłady przedmeczowe i na żywo odnoszą się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwami i czasem doliczonym, ale bez dogrywki lub rzutów karnych, chyba, że określono inaczej. Jeśli mecz zostanie przerwany przed upływem 90 minut włącznie z przerwami, wszystkie zakłady są nieważne, chyba że określono bezwarunkowo. Jeśli ustanowiony czas na mecz piłkarski, różni się od 90 minut, mecz musi zostać rozegrany w tym czasie (np. 80 minut). Wyjątki obejmują sytuacje, gdy mecze zostaną zakończone w ciąu 36 godzin od czasu ich rozpoczęcia, w których zakłady na wynik finałowy będą ważne po wznowieniu meczu. Wyjątki obejmują także mecze towarzyskie, w którym zakłady będą rozliczane na z końcowym gwizdkiem, niezależnie od tego, czy pełne ustawowe 90 minut zostało rozegrane. Jeżeli w meczu rozgrywane będą więcej niż dwie połowy, wszystkie zakłady w tym meczu będą anulowane.

2. Oficjalne rezultaty
Wszystkie zakłady będą rozliczane na podstawie rezultatu z miejsca rozgrywek. Jakiekolwiek decyzje podjęte przez FIFA, UEFA itp. nie będą brane pod uwagę przy rozliczaniu zakładów. Wyniki rozliczane są po upływie pełnego czasu, włączając w to doliczony czas gry dodany przez sędziego, ale wyłączając dogrywkę i rzuty karne chyba, że będzie to przedstawione inaczej.

3. Neutralne miejsca
W europejskich zawodach drużyna jest gospodarzem kiedy mecz rozgrywany jest w mieście tej drużyny. Jeśli mecz przeniesiony jest do innego miejsca zakłady pozostają ważne, o ile to nowe miejsce znajduje się w tym samym kraju i nie w mieście przeciwnika. Dołożymy wszelkich starań, aby zidentyfikować na Stronie wszystkie mecze rozegrane na neutralnym terenie, ale dla meczów rozgrywanych na neutralnym terenie (czy podane na naszej stronie, czy też nie), zakłady będą ważne bez względu na to, który zespół znajduje się na liście gospodarzy.

4. Przełożone mecze
Jeśli mecz jest przełożony na termin w ciągu 36 godzin od początkowo wyznaczonej daty, zakłady pozostają ważne. Jeśli mecz przełożony jest na termin powyżej 36 godzin od początkowo wyznaczonej daty, zakłady zostają unieważnione. Informacyjne błędy nie są uznawane za początkowo wyznaczone daty.

5. Podwójna szansa
Zakłady dotyczą wyniku meczu, gdzie 1X – oznacza zwycięstwo gospodarzy lub remis, X2- Zwycięstwo gości lub remis, 12 – Zwycięstwo gospodarzy lub gości (mecz nie zakończył się remisem).

6. Dokładny wynik
Zakłady na dokładny wynik pozostają, jeżeli mecz został rozegrany w czasie ustalonym dla ważnego spotkania. Rezultat jest ważny po upływie ustalonego czasu gry, wyłączając dogrywkę i rzuty karne, chyba że będzie to inaczej ustalone.

7. Połowa czasu/pełny czas
Zakłady dotyczą połowy czasu spotkania i pełnego czasu.

8. Łączna liczba goli
Jeżeli mecz został przerwany przed ustalonym czasem dla ważnego spotkania, stawki zostają zwrócone na nie zakończone zakłady. Zakłady które są zakończone w momencie kiedy mecz zostaje przerwany, pozostają ważne. Np. Zakład na Powyżej 2.5 goli jest uznany za wygrany jeżeli spotkanie zostanie przerwane przy wyniku 2-1. Zakład na Poniżej 2.5 goli w tym samym przypadku zostanie uznany za przegrany. W zakładach na łączną liczbę goli parzyste lub nieparzyste – wynik 0-0 liczony jest jako parzysty.

9. Pierwszy strzelec
Zakłady pozostają, jeżeli co najmniej jeden gol został strzelony w czasie meczu który jest przerwany lub zawieszony. Jeżeli nie zostanie zdobyty żaden gol, zakłady na 'brak strzelca' wygrywają a wszystkie inne zakłady są przegrane. Jeżeli nie zdobyte zostaną żadne bramki i mecz zostaje przerwany przed ustalonym czasem dla meczu ważnego, wszystkie zakłady są ważne i kursy zostają ustalone do 1.00.Stawki są zwrócone na wymienionych graczy, którzy nie wezmą udziału w grze, lub pojawią się, kiedy pierwsza bramka zostanie już zdobyta. Jeżeli pierwszy zdobyty gol jest samobójczy ( i gol ten nie jest notowany), wszystkie zakłady na pierwszego strzelca (wliczając zakłady na "nie wymienionego zawodnika") pozostają otwarte i będą one ustanowione na drugiego strzelca w spotkaniu. W przypadku, kiedy w meczu nie będzie strzelonych kolejnych goli po bramce samobójczej - wówczas wszystkie zakłady na "brak strzelca" wygrywają a pozostałe zakłady są przegrane.

10. Ostatni strzelec
Zakłady są ważne, jeżeli mecz został rozegrany w czasie co najmniej przewidzianym dla ważnego spotkania. Jeżeli w spotkaniu nie wezmą udziału wcześniej wystawieni zawodnicy zakłady na tych graczy pozostają ważne, a kurs ustalony do 1.00 (stawki zwrócone). Jeżeli w spotkaniu nie zostanie zdobytych więcej goli po bramce samobójczej, zakłady na przedostatniego strzelca wygrywają. Jeżeli nie ma przedostatniego strzelca - wygrywają zakłady na "brak strzelca".

11. Strzelec w ciągu 90 minut/ Gracz, który strzeli 2/3 lub więcej
Stawki zwracane są tylko na wymienionych graczy, którzy nie brali udziału w meczu. W związku z tym, jeśli zawodnik pojawi się na boisku, choćby przez krótki okres czasu, zakłady pozostają ważne.

12. Specjalne na zawodników (np. Zdobędzie gola tak/nie, zdobędzie 2 lub więcej goli, zdobędzie gola i jego drużyna wygra, otrzyma kartkę w meczu)
Zakłady na tak/nie zostają uznane za nieważne jeśli wymienieni zawodnicy (zawodnik) nie wystartuje, niezależnie od tego czy później wystąpi jako rezerwowy i strzeli gola/otrzyma kartkę itp. Stawki za zakłady na żywo będą zwracane tylko w przypadku gdy wymienieni zawodnicy nie pojawią się na boisku. Jeśli piłkarz zostanie wprowadzony do gry, nieważne na jak krótko, zakł ędzie uznany za aktywny. Zakład dotyczy regulaminowych 90 minut gry plus doliczonego czasu.

13. Minuty goli
Dla zakładów w określonych przedziałach czasowych (na przykład 10 minut), jeżeli mecz zostanie przerwany po upływie określonego czasu, zakłady będą ważne. Zdarzenia muszą odbyć się w czasie od 00:01 do 10:00 aby zostały zaliczone do pierwszych 10 minut (przykład: rzut karny przyznany w tym okresie, ale wykonany po upływie 10:00 minut, nie będzie zaliczany).

Przykład: 1-10 oznacza 00:01-10:00. 11-20 oznacza 10:01-20:00. Podobnie dla innych przedziałów czasowych.

Suma minut, w których zostały strzelone bramki w regulaminowym czasie gry. Czasy te są zaokrąglane do pełnych minut, zgodnie z oficjalnym wynikami. Pierwsza minuta gry będzie liczona od 00:01 do 01:00. Druga minuta gry będzie liczona od 01:01 do 02:00. Jakiekolwiek gole strzelone w czasie dodanym do pierwszej połowy - będą zaliczane jako zdobyte w 45 minucie. Wszystkie gole strzelone w czasie dodanym do drugiej połowy - będą traktowane jako zdobyte w 90 minucie spotkania.

14. Numery koszulek
Zakłady dotyczą regulaminowego czasu gry. Jeżeli strzelony gol jest golem samobójczym zakład na numer koszulki strzelca pozostaje ważny. W przypadku wątpliwości co do tego , kto strzelił gola , zakłady będą rozliczane na podstawie oficjalnego źródła. Zakłady dotyczą numerów koszulek noszonych przez zawodników od początku spotkania.

15. Połowa czasu
Zakłady na rezultat spotkania po pierwszej połowie, są ważne o ile pierwsza połowa jest zakończona, nawet jeżeli mecz zostaje później przerwany.

16. Pierwsza żółta/czerwona kartka
Zakłady na kartki dotyczą regulaminowego czasu gry. Kartki dla "nie biorących udziału" (np: menadżerowie, rezerwowi nie odgrywający roli w spotkaniu) nie są wliczane do zakładu. Jakakolwiek kartka pokazana w dogrywce i po finałowym gwizdku oznaczającym zakończenie meczu - czy będzie to żółta czy czerwona, nie będzie brana pod uwagę do rozliczenia zakładu.

17. Pierwszy rzut wolny/korner
Zakłady na pierwszy rzut wolny/korner są ważne, jeżeli co najmniej jeden rzut wolny/korner został rozegrany, nawet jeżeli spotkanie zostało później przerwane.

18. Pierwsza zmiana
Zakłady na pierwszą zmianę, są ważne jeżeli co najmniej jedna zmiana była dokonana, nawet jeżeli spotkanie zostało później przerwane.

19. Karny/brak karnego
Zakłady pozostają, jeżeli co najmniej jeden rzut karny został wykonany w meczu który został przerwany lub przełożony. Jeżeli karny nie zostanie strzelony, zakłady na "Brak karnego" wygrywają i wszystkie inne zakłady przegrywają. Jeżeli w spotkaniu nie ma orzeczonych rzutów karnych i mecz zostaje przerwany przed ustalonym czasem dla ważnego spotkania, wszystkie zakłady są ważne i kurs zostaje ustalony do 1.00.

20. Czas pierwszego/ostatniego gola
Czas zdobytej bramki zaokrąglany jest do pełnej minuty, zgodnie z oficjalnym źródłem. Jeżeli gol nie zostanie zdobyty i mecz jest przerwany przed przewidzianym czasem dla ważnego spotkania, stawki zostają zwrócone na zakłady nie zakończone. Zakłady które są ukończone w czasie w którym mecz zostaje przerwany, są uznane za przegrane. Jeżeli co najmniej jeden gol został zdobyty, zakłady na właściwy wybór wygrywają, nawet jeżeli mecz jest później przerwany.

21. Punkty za kartki
Punkty za kartki naliczane są w następujący sposób: 10 punktów za żółtą kartkę i 25 za czerwoną. Maksymalna liczba punktów, jaką zawodnik może uzyskać za kartki to 35, bez względu na to czy zostanie on ukarany za kolejne przewinienie. Zakłady dotyczą regulaminowego czasu gry. Kartki dla "nie biorących udziału" (np: menadżerowie, rezerwowi nie odgrywający roli w spotkaniu) nie są wliczane do zakładu.

22. Rozpoczęcie spotkania
Wszystkie zakłady na zespół który rozpocznie spotkanie pozostają, jeżeli rozpoczęcie spotkania nastąpiło w meczu, nawet jeżeli mecz później zostaje przerwany.

23. Gospodarze strzelą bramkę
Zakłady pozostają ważne, jeżeli drużyna gospodarzy zdobyła co najmniej jedną bramkę w spotkaniu, które zostaje uznane za nieważne, lub przerwane w trakcie.

24. Goście strzelą bramkę
Zakłady pozostają ważne, jeżeli drużyna gości zdobyła co najmniej jedną bramkę w spotkaniu, które zostaje uznane za nieważne, lub przerwane w trakcie.

25. Obie drużyny strzelą
Zakłady pozostają ważne, jeżeli obie drużyny zdobyły co najmniej jedną bramkę w spotkaniu, które zostaje uznane za nieważne, lub przerwane w trakcie.

26. Mythical Matches
Oba mecze muszą zostać rozegrane co najmniej w wyznaczonym czasie aby były ważne, chyba, że rezultat mythical match może zostać uznany bezsprzecznie, np. jeśli drużyna w przerwanym meczu strzeliła już 2 gole a drużyna w meczu ukończonym zdobyła tylko jedną bramkę.

27. Rzuty Rożne
Rzuty rożne przyznane przez sędziego lecz nie wykonane, nie są brane pod uwagę do rozliczenia, ani do statystyk. Ponowni wykonane rzuty rożne liczą się tylko jeden raz.

28. Wyścig do (x) rzutów rożnych
Wytypuj, który zespół jako pierwszy wykona (x) rzutów rożnych. Zakład dotyczy regulaminowych 90 minut gry plus doliczonego czasu. Jeśli mecz zostanie przerwany przed upływem regulaminowych 90 minut zakłady zostaną unieważnione, chyba ż óryś z zespołów osiąął już podaną liczbę rzutów rożnych.

29. Sposób w jaki padnie bramka

Wytypuj w jaki sposób zostanie strzelona pierwsza lub następna bramka w meczu. Cztery możliwości: główka, rzut wolny, rzut karny lub strzał. Strzał obejmuje wszystkie metody oprócz tych wymienionych wcześniej. Jeśli bramka będzie golem samobójczym lub mecz zakończy się bezbramkowym remisem, wszystkie zakłądy zostaną unieważnione. Zakłdy będą rozstrzygana na podstawie oficjalnych stron internetowych danych rozgrywek. Jeśli nie zaznaczono inaczej, zakład dotyczy regulaminowych 90 minut plus doliczonego czasu gry.

30. Zakłady specjalne na Strzały na bramkę, Posiadanie piłki, Spalone, Popełnione faule
Dogrywka będzie wliczana, jeżeli zostanie rozegrana. Jeśli nie zaznaczono inaczej oficjalnymi źródłami wykorzystywanymi do rozliczania zakładów będą Uefa.com ( raport mecz finału) dla meczów UEFA i Fifa.com dla meczów FIFA. Wszystkie inne zawody będą rozliczane na podstawie wyników z ESPN.W tym przypadku, gdy wynik nie zostanie dostarczony przez wyżej wymienione strony, skorzystamy ze strony ESPN. Jeśli ESPN nie będzie mogło być wykorzystywane do rozliczenia zakładów w ciągu 36 godzin, zakłady będą nieważne, niezależnie od innych źródeł.Procentowe posiadanie zostanie zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej.

31. Zakłady specjalne na bramki w meczu dnia
Są to zakłady na wszystkie mecze w określonej konkurencji i przedziale czasowym. Na przykład konkurencja "Angielska Premier League (07.09. - 09.09)" zawiera wszystkie mecze Premier League rozgrywane od 07.09 do 09.09 włącznie. Czas doliczony nie będzie liczony.

Jeżeli mecz zostanie przełożony i zostanie rozegrany w wyżej określonych datach lub w ciągu 36 godzin od oryginalnego czasu rozpoczęcia, zakłady będą ważne. W przeciwnym wypadku zakłady zostaną rozliczone według reguły: dla zakładów z określonym dwudrożnym wynikiem, w meczu zostaną uznane dwa gole. W zakładach na łączną liczbę goli gospodarzy lub gości, określona drużyna otrzyma 1 gola. W zakładach na łączną liczbę goli z więcej niż dwoma wynikami, w meczu zostanie przyznane 2,5 gola. Jeżeli dwa lub więcej meczów zostanie przełożonych, wszystkie zakłady zostaną anulowane.

Pierwsza drużyna, która strzeli - wytypuj drużynę, która zdobędzie pierwszego gola w odniesieniu do czasu rozpoczęcia każdej z drużyn. Wynik (określony na podstawie minut i sekund) zostanie określony na podstawie czasu ogłoszonego przez oficjalnego organizatora lub alternatywnie przez oficjalną stronę wydarzenia, dyscypliny. W przypadku, gdy gole zostaną zdobyte w tym samym czasie, będą obowiązywały zasady dead heat. Tylko czas regulaminowy.

 

Gra z najwyższą liczbę goli - wytypuj, w której grze zostanie zdobytych najwięcej goli. W przypadku remisu, zwycięska okaże się gra z wcześniej zdobytym golem. Wynik zostanie określony na podstawie czasu (w minutach i sekundach), który zostanie ogłoszony przez oficjalne źródło lub oficjalną stronę dyscypliny. W przypadku remisu zdobytych goli i czasu pierwszego gola, będą obowiązywały zasady dead heat. Tylko czas regulaminowy.


Dla zakładów na przedziały czasowe (na przykład: 10 minutowe okno), jeśli mecz zostanie przerwany po określonym czasie, zakłady będą obowiązywać. Wydarzenie musi odbyć się pomiędzy 0:00 a 09:59 minutą, aby mogło być zaklasyfikowane do pierwszych 10 minut (np. róg przyznany w tym okresie, ale wykonany po 10:00 minucie nie będzie się liczył).Przykład: 1-10 zdefiniowane jako 00:00-09:59. 11-20 jako 10:00-19:59 oraz w podobny sposób dla wszystkich przedziałów czasowych.Okresy 41-50 i 81-90 zawierają czas doliczony. Wydarzenia liczą się tylko w okresie ich wykonania - nie przyznania.

32. Zakłady turniejowe
Są to zakłady na wyniki w turnieju, na przykład mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy itd. i obejmują zakłady na łączne gole, czerwone kartki, najlepszego strzelca itd.Gole samobójcze i zdarzenia w doliczonym czasie będą liczone. Gole zdobyte w rzutach karnych nie będą liczone.Drużyna, która najdalej dojdzie w head to head. Wytypuj drużynę, która w turnieju zajdzie najdalej. Jeżeli drużyny zostaną wyeliminowane na tym samym etapie, zakłady zostaną anulowane.Drużyna, która zdobędzie najwięcej goli w head to head. Postaw na drużynę, która w turnieju zdobędzie najwięcej goli. Jeżeli dwie drużyny zdobędą po tyle samo goli i zakład na remis nie będzie oferowany, zakłądy zostaną anulowane.

 

FUTBOL AMERYKAŃSKI

1. Oficjalne rezultaty
Rezultaty razem z dogrywką (overtime) chyba, że stwierdzono inaczej. Co najmniej 55 minut spotkania musi być rozegrane, aby zakład był uznany za ważny. Jeżeli tak nie będzie, zakłady na ilość punktów zostają uznane za ważne i kurs zostaje ustalony do 1.00. Jeżeli spotkanie kończy się rezultatem remisowym po dogrywce, zakłady zostają uznane za ważne kurs jest ustalony do 1.00. Jeśli mecz zostanie przełożony lub przeniesiony na inny dzień, zakłady będą ważne zapewniając, że gra odbywa się w tym samym tygodniowym harmonogramie NFL np. przed pierwszym meczu następnego tygodnia.

2. Zakłady specjalne na zawodników i pierwszego strzelca
Aby zakłady były aktywne gracz musi znaleźć się w wyjściowym składzie, w przeciwnym wypadku zakłady będą unieważnione.

3. Zakłady na 2. połowę
Zwycięzca 2. połowy, zwycięzca handicapu w 2. połowie i łączne punkty w 2. połowie - wszystkie te zakłady zawierają dogrywkę, jeżeli będzie rozgrywana.

4. Zakłady bez dogrywki
Połowa/cały, zakłady na czwartą kwartę.

LEKKOATLETYKA

1. Oficjalne rezultaty
Rezultaty stają się oficjalnymi w momencie dekoracji na podium. Jakiekolwiek późniejsze zmiany nie będą zastosowane z przyczyn wynikających z zakładów bukmacherskich. Zakłady pozostają ważne, nawet jeśli zostały przełożone na dłużej niż 36 godzin, chyba, że zdarzenie zostało całkowicie odwołane.

2. Zakłady head-to-head na dwóch i 3 zawodników
Co najmniej jeden z zawodników musi zakwalifikować się do finałów, aby zakłady były ważne, chyba, że jest to przedstawione inaczej.Jeśli tylko jeden z zawodników dotrze do finału, zakłady na tego zawodnika zostaną rozliczone jako wygrane.Jeśli żaden z zawodników nie zakwalifikuje się do finałów wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Jeśli zawodnik dozna kontuzji po ukończeniu jednej rundy zakłady h2h złożone po ukończeniu ostatniej pełnej rundy zostaną anulowane. Zakłady złożone przed tą rundą pozostaną ważne.

3. Medale łącznie
Medale zdobyte w wydarzeniach drużynowych będą liczone jak 1 medal.

FUTBOL AUSTRALIJSKI

Jeśli dojdzie do zmiany miejsca rozgrywania spotkania, ale drużyna, która była gospodarzem pozostaje nim nadal i nowe miejsce nie znajduje się na terenie przeciwnika, zakłady postawione na to spotkanie będą ważne.

Czas trwania meczu musi wynosić pełne 80 minut.

Zakłady są rozliczane zgodnie z oficjalnymi wynikami AFL.

1. Zwycięzca meczu
Każdy mecz zakończony remisem będzie anulowany, a stawki zwrócone na konta graczy.

2. Wynik meczu
Zakłady będą rozliczane na koniec regulaminowego czasu gry, wliczając remis.

3. Zwycięzca Grand Final
Zakłady będą rozliczane na podstawie wyników Grand Final, wliczając play-offy.

4. Parzyste / Nieparzyste
Zakłady na sumę punktów w danym okresie. Dla potrzeb zakładów „0” (zero) liczy się jako liczba parzysta.

BADMINTON

1. Zwycięzca meczu
Mecz będzie uważany za rozpoczęty po zdobyciu pierwszego punktu. W przypadku nie rozpoczęcia meczu wszystkie zakłady zostaną anulowane.

2. Zwycięzca seta
Cały set musi zostać rozegrany, aby zakład był ważny.

3. Ostateczny zwycięzca
Wszystkie zakłady są ważne oprócz zakładów postawionych na uczestników, nie biorących udziału w pierwszej rundzie rozgrzewki/kwalifikacji.

BANDY

1. Oficjalne rezultaty
Mecze Bandy, muszą trwać co najmniej 80 minut, aby zostały uznane za ważne. Jeżeli spotkanie nie będzie rozegrane w dwóch połówkach trwających po 45 minut każda - wszystkie zakłady na total i handicap zostaną unieważnione. Jeśli mecz zostanie odwołany lub przełożony na inną datę, w ciągu 36 godzin od oryginalnie wyznaczonego terminu, wszystkie zakłady pozostają ważne.

BASEBALL

Wszystkie zakłady obejmują dodatkowe inningi, jeśli nie zostało zaznaczone inaczej.

W przypadku zmiany miejsca rozgrywania spotkania, zakłady zachowują ważność, gdy gospodarz spotkania nadal nim pozostaje oraz mecz nie jest rozgrywany na obiekcie drużyny przeciwnej.

Wszystkie mecze muszą rozpocząć się w planowanym czasie (czas lokalny), w przeciwnym wypadku zakłady zostaną anulowane.

Na potrzeby zakłądów, anulowane lub zawieszone mecze nie są przenoszone na następny dzień z wyjątkiem meczów play-off w MLB, w których obowiązuje zasada 48 godzin pozwalają na dokończenie spotkania.


Zakłady na całkowitego zwycięzcę - zakłądy obejmują play-offy, jeśli nie zaznaczono inaczej. Zakłdy na zwycięzców dywizji są rozstrzygana po zakończeniu sezonu regularnego. Minimum 90% sezonu regularnego musi zostać rozegrane, aby zakłady zostały rozpatrzone. Zakłady są ważne mimo zmian miejsca rozegrania meczów.

Wszystkie zakłady postawione przed zmianą miotacza zostaną unieważnione.

Zasada 4 1/2 innings - jeśli mecz zostanie odwołany lub zawieszony, prowadzący zespół zostaje uznany za zwycięzcę, jeśli zostało rozegrane przynajmniej 5 pełych innings (4 i 1/2, jeśli prowadzą gospodarze). Na potrzeby zakładów, zwycięzca jest ogłaszany po zakończeniu ostatniego pełnego inning (chyba że gospodarze doprowadzą do wyrówania lub prowadzą w dolnej części inning).

Zasada 8 i 1/8 innings - w meczu musi zostać rozegrane minimum 9 innings (8 i 1/2, jeśli prowadzą gospodarze), aby zakłady były aktywne. Zwycięzca jest wyłaniany po zakończeniu ostatniego pełnego inning(chyba że gospodarze doprowadzą do wyrówania lub prowadzą w dolnej części inning).

Zasady dotyczące meczów MLB
Odwołne lub zawieszone mecze nie są przenoszone na następny dzień, jednak w celach rozstrzygnięcia niektórych zakładów stosowane są dwie zasady.

Obywdaj miotacze wymienieni w zakłdzie podczas jego stawiania muszą rozpocząć mecz i dokonać minimum jednego miotu - w przeciwnym wypadku wszystkie zakłady są unieważnione.

Przełożone/odwołane spotkania - w przypadku odwołanego lub zawieszonego meczu, zakłady będą rozstrzygane według poniższych zsad, z wyjątkiem meczów play-off MLB, w których obowiązuje zasada 48 godzin pozwalająca na dokończenie spotkania.

Zakłady na zwycięzcę meczu będą podlegały zasadzie 4 i 1/2 innings.

Pozostałe zakłady (jeśli nie zaznaczono inaczej), włącznie z zakładami na łączną liczbę runs podlegają zasadzie 8 i 1/2 innings i będą unieważnione chyba że ich wynik został bezsprzecznie ustalony (np. zakłady na to, który zespół zdobędzie pierwsze punkty).

Międzynarodowe Zasady Specjalne (japońska liga NPB, meksykańska liga LMB i inne nie MLB):

Nieokreśleni miotacze - Zakłady są ważne bez względu na rozpoczynającego miotacza w drużynie.

Zasada 8 i 1/2 innings dotyczy wszystkich zakładów. W meczach rozegranych musi zostać minimum 9 pełnych innings (8 i 1/2, jeśli prowadzą gospodarze) z wyjątekiem meczów zakończonych na zasadzie łaski

Meksykańska LMB - w przypadkach podwójnych meczów, w drugim musi zostać rozegrane minimum 7 innings.

W przypadku stosowania zasady „litości", zakłady zostaną rozliczone na podstawie wyniku w danym momencie.

Dla celów zakładów sportowych mecze nie mogą zostać przeniesione na następny dzień.

W japońskiej NPB jakiekolwiek mecze zakończone remisem po dodatkowych inningach będą anulowane.

Zasady dotyczące wybranych zakłdów

 

Zakł a 9. innings nie dotyczą dodatkowych innings

 

Zakłady na 5. inning - Wytypuj drużynę, która będzie prowadzić po 5 inningach. Jeśli nie zostanie ukończone 5 inningów (4 i 1/2 jeśli wygrywa drużyna gospodarzy), zakłady zostaną anulowane.
Połowa czasu naliczana jest po zakończeniu 5 inningów.

Zakłady na serie - seria musi zostać skończona, w przeciwnym wypadku zakład będzie anulowany.

MVP serii - wytypuj kto zostanie najbardziej wartościowym graczem serii

Zakłady na innings - góra i dół inning musi zostać ukończona aby zakład był ważny chyba że jego wynik jest bezwarunkowo określony.

Wyścig do x - jeśli wynik nie został ustalony, zakład będzie nieważny

Łączna liczba runs - parzysta/nieparzysta - jeśli bęzie to 0, zakład jest nieważny

 

KOSZYKÓWKA

Oficjalne rezultaty
jeśli nie zostanie to przedstawione inaczej, rezultaty zawierają dogrywkę tylko jeśli wynik jest remisowy po regulaminowym czasie gry.

Zakłady nie obejmują dogrywki - wynik meczu (z kursami na remis), połowę/cały, kwartę z najwyższą liczbą punktów, czwartą kwartę.

Zakłady na ilość punktów, zostają uznane za nieważne i kurs ustalony jest do 1.00, jeżeli po zmianie wyniku zespoły osiągną wynik remisowy a zakłady na remis nie były oferowane.

Zakłady na powyżej/poniżej, zostają uznane za nieważne jeżeli wynik finałowy dokładnie odpowiada liczbie punktów określonej w zakładzie.

Zakłdy na połowę i kwartę - dany okres gry musi zostać rozegrany w całości, aby zakłądy zostały rozstrzygnięte ( z wyjątkiem zakłów, które są bezdyskusyjnie rozstrzygnięte)

Zakłady na 4. kwartę nie obejmują dogrywki, jeśli nie sprecyzowano inaczej.

Wyścig do X punktów - zakłady są anulowane, jeśli wynik nie zostanie ustalony

Przełożone spotkania
Mecz musi się odbyć o wyznaczonej dacie (lokalnego czasu) aby zakłady były ważne. Jeżeli spotkanie jest odwołane albo przełożone, wszystkie zakłady są uznane za nieważne. Jeśli mecz rozpocznie się ale nie zostanie ukończony wszystkie zakłady pozostaną unieważnione oprócz tych, które zostały ustalone inaczej.

Zakłady specjalne na zawodników
Aby zakłady pozostały ważne zawodnik musi wziąć udział w meczu. Nie musi grać od początku spotkania. Mogą obowiązywać zasady dead heat.
W przypadku sporu, zakłady są rozstrzygane na podstawie oficjalnych danych, jeśli te nie są dostępne, zakład zostanie rozstrzygnięty wedle naszego uznania.

Zakłady na całkowitych zwycięzców - jeśli nie sprecyzowano inaczej, zakłdy obejmują play-offy. Zakłady na klasyfikacje końowe w poszczególnych dywizjach są rozstrzygane po zakończeniu sezonu zasadniczego.

Zaklady na serie - seria musi zostac ukończona, aby zakłąd został rozliczony.

Zakłady dot. kwarty (Pierwszy zdobywca punktów, Wyścig do ... punktów, Handicap, Ostatni zdobywca punktów, Parzyste / Nieparzyste) dotyczą tylko danego okresu gry i nie obejmują punktów zdobytych w innych kwartach. Zakłady na 4. kwartę nie obejmują dogrywki.



PIŁKA PLAŻOWA

1. Oficjalne rezultaty
Mecze piłki plażowej muszą zostać zakończone. W przeciwnym wypadku będą uznane za anulowane chyba, że określono inaczej. Jeżeli mecz zostanie przełożony i zaplanowany do rozegrania w ciągu 36 godzin od pierwotnej daty, wszystkie zakłady będą ważne.

BOKS/MMA

Rezultat będzie uznawany po oficjalnej decyzji sędziów, wliczając w to punkty, TKO, KO lub dyskwalifikacje. Jeśli walka zostanie odwołana i przełożona na inny termin, w ciągu 30 dni od oryginalnie wyznaczonego terminu, zakłady pozostaną ważne, jeśli nie zaznaczono inaczej.

W przypadku zmiany miejsca rozegrania walki, wszystkie zakłądy będą nadal ważne.

Jeśli zawodnik jest zastapiony, wszystkie zakłady na walki zostaną unieważnione.

Jeśli zawodnik nie zmieści się w danej kategorii wagowej (przez co walka z tytułowej stanie się nietytułową), zakłady zostaną unieważnione.

Zakłady na „no-contest” i remis techniczny będą rozliczane jako za nieważne z wyjątkiem zakładów już ustalonych.

Na początku walki, gong, dla zakładów, oznacz początek 1. rundy. Jeśli, któryś z zawodników nie odpowiada na gong do kolejnej rundy, jego przeciwnik zostanie uznany za zwycięzcę w poprzedniej rundzie.

Zakłady rozliczane są na podstawie werdyktu w ringu/klatce.

Jeśli werdykt punktowy zapadnie przez ukończeniem pełnej liczby zaplanowanych rund, zakłady zostaną rozliczone na podstawie rundy, w której pojedynek został przerwany. Jeżeli liczba rund zostanie zmieniona, wszystkie zakłady zostaną anulowane.


Zwycięzca walki - odnosi się do oficjalnego werdyktu sędziów na koniec rund, lub w czasie walki, jeśli dojdzie do KO, TKO lub dyskwalifikacji zawodnika. Zawiera ofertę na remis.

Wynik walki (5-drożny) - remis jest remisem ogłoszonym na podstawie karty wyników. KO lub TKO występują, gdy zawodnik nie może walczyć w danej rundzie. Może się to zdarzyć w KO, TKO lub Tapout. Decyzja zapadnie na podstawie karty wyników, pomiędzy trzema sędziami walki. Możliwości to „Jednogłośna decyzji" lub „Niejednogłośna decyzja". Kolejne odwołania / zmiany nie wpływają na rozliczenie (chyba, że zmiana została wykonana z powodu błędu człowieka, kiedy ogłoszono wyniki na ringu). Jeśli oficjalna liczba zakontraktowanych rund uległa zmianie, zakłady są unieważnione.

Zakończenie walki w określonej rundzie - zakład na to, czy walka zakończy się w określonej rundzie. Jeżeli zawodnik pomiędzy rundami zostanie określony jako niezdolny do walki, wtedy walka zostanie rozstrzygnięta na podstawie ostatniej rundy.

Liczba rund Więcej / Mniej - Wytypuj całkowitą liczbę rund w walce, według wcześniej ustalonego sposobu (np.: 8,5 rundy). Jeżeli oficjalna, wcześniej ustalona liczba rund zostanie zmieniona, zakład zostanie anulowany. Dla potrzeb rozliczenia zakładów więcej / mniej będzie odnosiło się do połowy trwania rundy. Na przykład w rundzie 3-minutowej tym punktem będzie 1 minuta 30 sekund.

Zakłady na konckout/upadek - bokser musi zostać powalony na ziemię i zliczony przez sędziego. Potknięcia nie są brane pod uwagę.

KRYKIET

1. Mecze testowe (najwyższa klasa rozgrywkowa)
W spotkaniach, na które wpływ miały warunki atmosferyczne wszystkie zakłady pozostają ważne a wyniki podane zgodnie z oficjalnym rezultatem, jeśli przynajmniej jedna piłka zostanie rozegrana. W przypadku remisu (tie) zakłady zostaną rozliczone jako nierozstrzygnięte (draw).

2. Spotkania Limited Over (jednodniowe)
Niezależnie od warunków atmosferycznych, zakłady są rozliczane zgodnie z oficjalnymi rezultatami spotkań, jeśli przynajmniej jedna piłka zostanie rozegrana. W przypadku wystąpienia remisu tie zakłady zostaną uznane za nieważne.

3. Zakłady na serie
Jeżeli nie zostanie rozegrana wcześniej ustanowiona liczba spotkań zakłady series zostaną uznane za nieważne, chyba że odbędzie się wystarczająca liczba Tests , która determinuje/ustala wyniki serii.

4. Zakłady na najlepszego batsmana/bowlera w serii
Wszystkie zakłady pozostają ważne, nawet jeżeli zawodnik nie weźmie udziału w spotkaniu.

5. Zakłady na mecz w UK County (Mistrzostwa Hrabstw)
W przypadku nierozstrzygnięcia bądź remisu, wszystkie zakłady na wynik spotkania będą uznane za nieważne. W zawodach pucharowych (Cup) zakłady będą rozliczane zgodnie z oficjalnymi wynikami.

6. Zakłady na najwyższe partnerstwo otwarcia
Zakłady zostają uznane za nieważne w przypadku remisu.

7. Zakłady na batsmana head to head
Zawodnicy zamieszczeni na zakładzie muszą zostać wyselekcjonowani ze startowej 11 by zakłady pozostały ważne.

8. Zakłady na najlepszego batsmana w meczu
Wliczane są tylko pierwsze inningi i zakłady pozostają ważne bez względu na liczbę zbitych rzutów (overs bowled). Zakłady na zawodników, którzy nie znajdą się w startowej 11 zostaną uznane za nieważne. Jeżeli gracz z wyselekcjonowanej drużyny nie weźmie udziału w grze - zakłady na niego zawarte zostaną uznane za przegrane. Jeżeli dwóch bądź więcej uderzających (batsman) prowadzi w klasyfikacji punktowej o wyniku będą decydować zasady dogrywki (dead heat).

9. Zakłady Szóstki/łączna liczba wybiegnięć/dodatkowe
W meczach jednodniowych musi zostać rozegrane co najmniej 25 overów (cześć gry składająca się z 6 legalnych rzutów), aby zakłady pozostały ważne. W meczach Twenty/20, musi zostać rozegrane co najmniej 10 overów, aby zakłady pozostały ważne.

10. Zawodnicy
1 punkt za bieg, 20 punktów za bramkę, 10 punktów za złapanie, 25 punktów za "stumping". Zakłady na graczy, którzy nie są wystawieni w wyjściowej jedenastce uznawane są jako nieważne. Mecze jednodniowe - aby mecz Krykieta został uznany za ważny musi zostać rozegranych przynajmniej 25 gier. Twenty20 – skrócona wersja meczów jednodniowych - musi zostać rozegranych przynajmniej 10 gier aby zakład pozostał ważny.

KOLARSTWO

Zakłady długoterminowe. Liczą się wszystkie zakłady. Musi odbyć się cały konkurs lub musi zostać ogłoszony oficjalny wynik przez odpowiedni organ. W przeciwnym wypadku zakłady zostaną anulowane.

Zwycięzca etapu. Liczą się wszystkie zakłady. Musi odbyć się cały konkurs lub musi zostać ogłoszony oficjalny wynik przez odpowiedni organ. W przeciwnym wypadku zakłady zostaną anulowane.

3. Zakłady head to head
W zakładach head to head obaj zawodnicy muszą rozpocząć konkurencję i jeden z zawodników musi ukończyć wydarzenie lub zakłady będą anulowane.

DART

1. Zakłady outright
Zakłady pozostają ważne nawet jeśli uczestnik nie weźmie udziału w zawodach/turnieju.

2. Zakłady na mecz
Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego zakończeniem, gracz, który przechodzi do następnej rundy uznany jest za zwycięzcę, o ile gra została rozpoczęta. Zakłady pozostają ważne, nawet jeśli mecz został przełożony ponad 36 godzin, chyba, że permanentnie odwołany.

SZERMIERKA

Wszystkie wyniki zostaną przedstawione na podstawie oficjalnej strony zawodów. Zakłady zostaną anulowane, jeżeli zawody nie zostaną zakończone, lub odpowiedni organ nie poda oficjalnych wyników. W przypadku zmiany miejsca rozgrywania meczu, wszystkie zakłady będą ważne.

Tylko zakłady przedmeczowe:

Zwycięzca
Zakład na zwycięską drużynę lub zwycięskiego zawodnika. Zakłady na indywidualnego zawodnika/indywidualną drużynę zostaną anulowane, jeżeli zawodnik/drużyna nie weźmie udziału w zawodach. Zakłady będą ważne, jeżeli zawodnik/drużyna weźmie udział w zawodach, ale ich nie ukończy.

Miejsca na podium (1-3): Zakład na drużynę lub zawodnika, który zakończy zawody na miejscu 1, 2 lub 3. Zakłady na indywidualnego zawodnika/indywidualną drużynę zostaną anulowane, jeżeli zawodnik/drużyna nie weźmie udziału w zawodach. Zakłady będą ważne, jeżeli zawodnik/drużyna weźmie udział w zawodach, ale ich nie ukończy. Miejsce na podium będzie traktowane, jako ostateczny rezultat, niezależnie od dalszych dyskwalifikacji lub zmian wyników.

HOKEJ NA TRAWIE

1. Oficjalne rezultaty
Dogrywka nie jest wliczana.Jeśli mecz rozpocznie się ale nie zostanie ukończona wszystkie zakłady zostaną unieważnione z wyjątkiem tych, w przypadku których ustalono inaczej. Jeśli mecz został odwołany i przełożony na inny termin, w ciągu 36 godzin od oryginalnej daty spotkania, zakłady pozostaną ważne.

UNIHOKEJ

1. Oficjalne rezultaty
Mecz musi trwać przynajmniej pełne 5 minut aby uznany został za ważny. Jeśli tak się nie stanie, zakłady zostaną unieważnione. Dogrywka i rzuty karne nie są wliczane do końcowego rezultatu.Jeśli mecz jest odwołany i przełożony na inny termin, w ciągu 36 godzin od oryginalnej daty spotkania, zakłady pozostają ważne.

FUTSAL

1. Oficjalne rezultaty
Mecze futsalu muszą zostać ukończone, aby zakłady były ważne, chyba że stwierdzono inaczej. Czas doliczony i rzuty karne nie są wliczane w wynik meczu, chyba że stwierdzono inaczej. Jeżeli mecz zostanie przełożony lub ponownie zaplanowany do rozegrania w ciągu 36 godzin od oryginalnego czasu rozpoczęcia, wszystkie zakłady będą ważne.

GOLF

1. Zakłady outright
Gracz zostaje uznany za biorącego udział w grze, kiedy przynajmniej jeden raz Ona, lub On 'teed off'. W zdarzeniu, w którym gracz rezygnuje z udziału w grze po 'tee off', zakłady na takiego gracza zostaną uznane za przegrane.

2. Skrócone turnieje
Jeżeli zdarzenie jest skrócone z powodu pogody lub innych czynników, zakłady będą ustalone w oparciu o oficjalny rezultat, jeżeli taki będzie ogłoszony (w nawiązaniu do przepisów turnieju, np. w minimum 54 dołki muszą zostać rozegrane w turnieju PGA) niezależnie od liczby rozegranych rund.

3. Zakłady head to head i na 3 zawodników
Jeżeli jeden z graczy nie trafi uderzenia kończącego, jego przeciwnik jest ogłoszony zwycięzcą, nawet jeżeli zostanie później zdyskwalifikowany w trakcie konkursu.Jeżeli obaj gracze nie trafią uderzenia kończącego, niższy wynik wygrywa.Jeżeli obaj gracze mają taki sam wynik, zakłady zostają uznane za nieważne chyba, że oferowana była opcja na remis. Jeśli trzech zawodników uzyska taki sam wynik, obowiązuje zasada dead heat. Rezultat Play-off nie jest wliczany.Obaj gracze muszą się stawić aby zakłady były ważne. Jeżeli będzie inaczej, zakłady zostaną uznane za nieważne.

4. Awans
Aby zakłady zostały uznane za ważne wymieniony gracz musi rozegrać 36 dołków (lub 54, albo 72 w przypadku, kiedy 'cut' jest dokonany w tym punkcie).Gracz jest uznawany za tego, który dokonał 'cut' jeżeli gracz jest uprawniony do gry po dokonaniu 'cut', nawet jeżeli gracz zrezygnuje z gry. Jeżeli gracz nie jest uprawniony, nawet jeżeli przepisy dla dokonania 'cut' zmieniły się podczas trwania turnieju, gracz taki jest uznawany za tego, któremu nie uda się 'cut'.

5. Zakłady na mecz
Zakłady są ustalone w nawiązaniu do oficjalnych rezultatów turnieju i meczu. Wlicza się w to wcześniejsze zakończenie meczu, czy też poprzez umowę między graczami, czy też poprzez kontuzję. Jeżeli mecz zakończy się przed 18 dołkiem, zakłady takie jak np. wynik meczu będą rozliczone, jeżeli pozostałe niedokończone dołki są remisowe. Na przykład, gracz 2 na 13 dołku kiedy mecz się zakończył, będzie uznany za zwycięzcę 2 i 1 (na 17 dołku), Niedokończone pojedyncze dołki będą unieważnione.

PIŁKA RĘCZNA

1. Oficjalne rezultaty
Jeśli nie zostanie rozegrane pełne 60 minut meczu, wszystkie zakłady zostają unieważnione, z wyjątkiem tych, w których ustalono inaczej. Dogrywka nie jest wliczana do końcowego wyniku. Jeśli spotkanie nie zostanie rozegrane w ustalonym czasie, zakłady zostają unieważnione.

2. Zakłady specjalne na zawodników
Zawodnicy muszą wystartować w meczu, aby zakłady były ważne.

WYŚCIGI KONNE

1. Oficjalne rezultaty
Zakłady na konie, które nie zostały oficjalnie wystawione na liście startowej będą refundowane. Zakłady na pozostałe konie w wyścigu zostaną zredukowane. Szczegółowe informacje w zasadach dotyczących trottingu. W zakładach naliczane są oficjalne rezultaty. Jakiekolwiek zmiany do brzmienia rezultatów po oficjalnym ważeniu nie będą uwzględniane dla celów zakładów bukmacherskich.

HOKEJ NA LODZIE

1. Oficjalne rezultaty
Dogrywka i rzuty karne nie są wliczane o ile nie będzie to przedstawione inaczej.Mecz musi trwać co najmniej 5 minut aby został uznany za ważny. Jeśli tak się nie stanie, wszystkie zakłady zostaną unieważnione z wyjątkiem tych, w których ustalono inaczej. Jeśli mecz został odwołany i przełożony na inny termin, w ciągu 36 godzin od oryginalnej daty spotkania, zakłady pozostaną ważne.

Zakłady na zwycięzcę meczu - włącznie z dogrywką i rzutami karnymi.

2. Zakłady specjalne na zawodników
Aby zakłady pozostały ważne zawodnik musi wziąć udział w meczu. Nie musi grać od początku spotkania.

SPORTY MOTOROWE WŁĄCZAJĄC SPORTY MOTOCYKLOWE


Niniejsze zasady dotyczą Formuły 1, Moto GP, World Supebikes, NASCAR, wyścigów samochodowych, żuża, wyścigów wytrzymałościowych i wyścigów Indy Car - dotyczą one zakładów pre-live oraz live.

Wszystkie zakłady na dane wydarzenie zostaną rozliczone nawet jeśli nie odbędzie się ono w planowanym terminie, chyba że zostanie ono całkowicie odwołane.

Zakłady na całkowitych zwycięzców - dotyczą wszystkich zawodów, rozegranych i niezoregranych bez względu na to czy Twój kierowca/zawodnik wycofał się w którymkolwiek momencie. Zakłady na indywidualnych zwycięzców i na zwycięzców w klasyfikacji konstruktorów będą rozpatrzone zaraz po ogłoszeniu oficjalnej klasyfikacji po zakończeniu ostatniego wyścigu sezonu. Wszelkie późniejsze dyskwalifikacje lub odjęte punkty nie będą brane pod uwagę.

Zakłady na wyścigi - jeśli nie sprecyzowano inaczej w zasadach dotyczących konkretnych sportó bądź poszczególnych zakładów, zakład jest uznawany za ważny, jeśli kierowca wystartował w zawodach (zobacz zasady poszczególnych sportów motorowych).

Wszystkie zakłady są rozpatrywane po ogłoszeniu oficjalnej klasyfikacji podczas prezentacji na podium, jeśli nie sprecyzowano inaczej.
Zakłady na wyścigi kwalifikacyjne są rozpatrywane na podstawie orginalnej klasyfikacji; późniejsze dyskwalifikacje i zmiany nie są brane pod uwagę.

Zmiany kierowców lub zespółó w trakcie sezonu nie mają wpłwu na rozstrzygnięcie zakładów.

Początek okrążenia formacyjnego jest uważany za start wyścigu.

Pierwsze wycofanie - kierowcy muszą wziąć udział w okrążeniu rozgrzewkowym. Zakłady są rozpatrywane na podstawie numeru okrążenia, w któm dany kierowca wycofa się. Jeśli dwóch lub kilku kierowców wycofa się podczas tego samego okrążenia, obowiązują zasady 'dead heat".

Zakłady na lidera pierwszego okrążenia - zakłady są rozpatrywane na podstawie pierwszego, ukończonego okrążenia w orginalnym wyścigu. Późniejsze wznowienia nie są brane pod uwagę, chyba że pierwsze okrążenie nie zostanie ukończone. W takim przypadku, zakłądy będą rozstrzygane na podstawie pierwszego, ukończonego okrążenia. Za zwycięzcę pierwszego okrążenia uznaje się kierowcę, który jako pierwszy przekroczy linię startu/mety po pierwszym klasyfikowanym okrążeniu (rozgrzewka nie jest brana pod uwagę). Jeśli nawet jedno okrążenie nie zostanie ukończone, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

Zakłady head-to-head - Wszyscy kierowcy wspomniani w zakłądzie muszą wziać udział w danym wyścigu. Jeśli obydwaj kierowcy/zespoły nie ukończą wyścigu, za zwycięzcę uznany zostanie kierowca/zespół, który jest sklasyfikowany wyżej w oficjalnym rankingu. Jeśli ani jeden ani drugi kierowca/zespół nie jest klasyfikowany, zwycięzcą będzie ten, który ukończył więcej okrążeń. Jeśli żaden kierowca/zespół nie jest sklasyfikowani i obaj kierowcy/oba zespoły wycofają się podczas tego samego okrążenia, zakłady zostaną unieważnione. Trening/kwalifikacje - jeśli skłdają się z więcej niż jednego wyścigu i jeśli nie sprecyzowano inaczej, zakład dotyczy całej sesji.

Zakłady grupowe - wszyscy kierowcy wymienieni w zakłdzie muszą wziąć udział w danym wyścigu. Jeśli żaden kierowca z zakładu nie zostanie sklasyfikowany, zwycięzcą zostanie ten, który ukończył najwiecej okrążeń. Jeśli żaden kierowca z zakładu nie zostanie sklasyfikowany i co najmniej dwóch ukończy tyle samo okrążeń, obowiązują zasady dead heat.


Zwycięska narodowość - narodowość zwycięzcy podana na oficjalnej stronie federacji danego sportu w momencie rozstrzygnięcia zakłu.

Numer zwycięskiego samochodu (parzysty/nieparzysty)- numer przypisany zwycięskiemu kierowcy według oficjalnej strony federacji danego sportu w momencie rozstrzygnięcia zakładu.

Kto nadrobi najwięcej pozycji podczas wyścigu - który kierowca nadrobi najwięcej pozycji między startem a finiszem. Kierowca musi ukończyć wyścig, aby być wziętym pod uwagę.

Hat-trick - zakład na to, że kierowca wygra kwalifikacje, wyścig i ustanowi najszybsze okrążenie.

Punkty w sezonie/ zwycięstwa w sezonie/ head - to head w sezonie - przynajmniej 90% sezonu musi zostać ukończone

Oprócz powyższych generalnych zasad obowiązują zasady poszczególnych sportów:

Formuła 1
Kierowcy biorący udział w dowolnej sesji (trening, kwalifikacje, wyścig) będą zaliczani do zawodników biorących udział w GP. Zakłady na zawodników niebiorących udziału w żadnej z tych sesji zostaną anulowane.

Samochód bezpieczeństwa - wyścig, który rozpocznie się z udziałem samochodu bezpieczeństwa, nie będzie zaliczany jako wyścig w którym pojawi się samochód bezpieczeństwa

Zawodnik zostanie uznany kierowcą, który ukończył wyścig, gdy przejdzie co najmniej 90% okrążeń, ukończonych przez zwycięzcę wyścigu (zaokrąglone w dół do najbliższej ukończonej liczby okrążeń) ustalonego przez FIA.

Zakłady na kontynent. Dla celów rozliczania zakładów, w skład Europy będzie wchodziła także Rosja.

Zakłady na sezon/ punkty w wyścigu - zakłady zostaną rozliczone zgodnie z systemem ‘ostatni wyścig, podwójne punkty’ i nie będą one zawierały zmian w systemie punktowym w trakcie sezonu.

Wyścigi motocyklowe
Zawodnik, który wziął udział w którejkolwiek sesji kwalifikacyjnej, jest uznawany za uczestnika wyścigu.

NASCAR
Zawodnik, który wziął udział w którejkolwiek sesji kwalifikacyjnej, jest uznawany za uczestnika wyścigu.

Rajdy samochodowe

Zakłady na kierowców, którzy nie wezmą udziału w pierwszym etapie rajdu zostaną anulowane. Każdy kierowca, który weźmie udział w pierwszym etapie rajdu, będzie traktowany, jako uczestnik rajdu, bez względu na późniejsze wycofanie.

Wyścigi endurance
Zakłady na uczestników/drużyny, które nie rozpoczną udziału w pierwszej fazie lub na początku wyścigu, zostaną anulowane. Uczestnicy/drużyny, które rozpoczną pierwszą fazę wyścigu będą rozstrzygane bez znaczenia kolejnych wycofań.

Żużel
Oficjalne wyniki - Wszystkie zakłady na mecz zostaną anulowane, jeśli nie zostanie ukończonych co najmniej 12 biegów. W zakładach z handicapem wszystkie biegi muszą zostać zakończone, aby zakłady był ważne, chyba, że wynik został bezwarunkowo określony.

Zawodnicy head to head i zakłady łączne - aby wyścigi były ważne, zawodnik musi wystartować w co najmniej 3 przejazdach. Punkty bonusowe nie będą liczone. Dla indywidualnych wyników, przejazdy taktyczne będą liczone jak pojedyncze przejazdy (punkty nie będą podwajane).

Grand Prix - wyniki w finałowym biegu (którym z reguły jest bieg 23) będą licozne jako pierwsze. Jeżeli tylko jeden zawodnik dotrze do finału, zakłady na tego zwycięzcę będą wygrane. Jeżeli żaden z zawodników nie dotrze do finału, rywalizację wygra zawodnik z największą liczbą punktów. Jeżeli dwaj zawodnicy zdobędą tyle samo punktów, zakłady zostaną anulowane.

NETBALL

Wszystkie zasady odnoszą się do zakładów na żywo i przedmeczowych.
Wszystkie zakłady na mecz, którego wynik nie zostanie rozstrzygnięty, zostaną anulowane.
Wszystkie zakłady na zwycięzcę ostatecznego obejmują fazę play-off, jeśli nie jest zaznaczone inaczej.

PESAPALLO

1. Oficjalne rezultaty
Wszystkie zakłady będą rozliczane po 2 okresach gry. Punkty w doliczonych okresach nie będą liczone chyba, że stwierdzono inaczej. Jeż mecz nie zostanie rozegrany w zaplanowanych czasie, wszystkie zakłady zostaną anulowane.

POLITYKA

1. Oficjalne rezultaty
Oficjalne wyniki wyborów są użyte dla wszystkich rodzajów zakładów i są zaokrąglone do jednego (1) punktu po przecinku, jeżeli to będzie konieczne. W przypadku, kiedy dwóch, lub więcej uczestników uzyska dokładnie taki sam wynik, wynik jest uznany za remisowy bez względu na ilość aktualnych głosów.

HOKEJ NA ROLKACH

Wszystkie zasady mają zastosowanie dla zakładów przedmeczowych i na żywo.

Każdy mecz odbywający się w innym miejscu, niż wcześniej opisane, będzie ważny pod warunkiem, że gospodarz i gość będą nadal określani w ten sposób. Gdy gospodarz i goście zostaną oficjalnie zmienieni, zakłady zostaną anulowane.

Zwycięzca meczu - wszystkie zakłady rozliczone będą na podstawie zwycięzcy meczu. Dogrywka i rzuty karne nie liczą się do zakładu.

Zakłady na połowy (np. Zwycięzcę 1. połowy lub Sumę goli 2. połowy) - odnoszą się tylko do określonej połowy meczu i nie obejmują dogrywki lub rzutów karnych. Określona połowa musi zostać ukończona lub w przeciwnym razie zakłady zostaną anulowane.

WIOŚLARSTWO

Jeżeli obiekt zostanie zmieniony, wszystkie zakłady pozostaną ważne.

Zakłady na zwycięzcę. Zakłady będą ważne bez względu na to, czy zawodnik lub zespół biorą udział w wyścigu.

Zakłady będą rozliczone na podstawie oficjalnych wyników czasowych.

Zakłady head-to-head. Obaj zawodnicy lub zespoły muszą wystartować, aby zakłady były ważne.

Zakłady będą rozliczane na podstawie wyników prezentowanych na podium, bez względu na późniejsze zmiany punktacji dokonane przez oficjalne organy, apelacje czy dyskwalifikacje. Jeśli nie będzie ceremonii dekoracji, zakłady będą rozliczone na podstawie oficjalnych wyników czasowych.

RUGBY UNION I RUGBY LEAGUE

1. Oficjalne rezultaty
Rezultaty nie zawierają dogrywki, z wyjątkiem NRL. Jeśli mecz został zakończony przed pełnym czasem, zakłady zostaną unieważnione.Jeśli mecz jest odwołany i przełożony na termin inny niż w ciągu 36 godzin od oryginalnej daty rozpoczęcia, zakłady pozostają ważne.

2. NRL
Zakłady na mecz zawierają dogrywkę Golden Point. Jeśli podczas dogrywki nie padną żadne punkty, rezultat zostanie ustalony na remis.

RUGBY SEVENS

Wszystkie zakłady na Rugby 7 dotyczą 14 minut gry (20 minut gry w przypadku finału), wliczając czas doliczony przez sędziego, lecz za wyjątkiem dogrywki oraz rzutów karnych, jeśli nie zaznaczono inaczej.

ŻEGLARSTWO

1. Oficjalne rezultaty
W przypadku kiedy wyścig rozpocznie się ale nie zostanie ukończony w pełni – zwycięska drużyna zostanie uznana za wygraną. Zakłady pozostają ważne, nawet jeśli zdarzenie zostało przełożone na termin dłuższy niż 36 godzin, chyba, że zostało zupełnie odwołane.

SNOOKER i POOL

1. Zakłady outright
Zakłady pozostają ważne, nawet jeśli uczestnik nie weźmie udziału w turnieju/zawodach.

2. Zakłady na mecz
Jeśli mecz zostanie odwołany przed zakończeniem, gracz, który przeszedł do następnej rundy zostanie uznany za zwycięzcę, jeśli gra rozpoczęła się.Zakłady pozostają ważne, nawet jeśli mecz zostaje przełożony ponad 36 godzin, chyba, że jest zupełnie odwołany.

ŻUŻEL

1. Oficjalne rezultaty
Aby zakłady były ważne musi się odbyć co najmniej 12 biegów w spotkaniu.Dla zakładów handicap wszystkie biegi muszą być ukończone aby zakłady pozostały ważne chyba, że zostało to ustalone inaczej. Jeśli mecz nie został rozegrany w wyznaczonym terminie, wszystkie zakłady pozostają nieważne.

2. Head to head i łączna ilość punktów
Zawodnik musi wystartować w co najmniej 3 biegach aby zakłady na niego pozostały ważne. Punkty bonusowe nie są wliczane do końcowego wyniku.Dla punktacji indywidualnej, taktyczne wyścigi (tactical rides) liczone są pojedynczo - punkty nie są podwajane.

3. Speedway Grand Prix:
Rezultaty w finalnym biegu (normalnie jest to bieg 23) naliczane są jako pierwsze. Jeśli tylko jeden zawodnik dotrze do finału, zakłady na tego zawodnika wygrywają.Jeśli żaden z zawodników nie dotrze do finału, zawodnik, który zdobył najwięcej punktów uznany jest jako zwycięzca.Jeśli dwóch zawodników osiągnie taką samą liczbę punktów, zakłady są unieważnione.

SQUASH

W przypadku zmiany miejsca rozgrywania meczu, wszystkie zakłady będą ważne.
Mecze squasha są wyłączone z zasady 36 godzin w odniesieniu do anulowania, przełożenia lub zawieszenia meczów - wszystkie zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnego wyniku.

SUPERTOTO

Wszystkie zasady i cały regulamin Supertoto jest dostępny w sekcji "Jak grać?" na stronie Supertoto. Gracz jest odpowiedzialny za zapoznanie się z nimi, przed przystąpieniem do gry.

PŁYWANIE

1. Head to head i zakłady na 3 zawodników
Co najmniej jeden z uczestników zakładu musi wziąć udział w finale aby zakład był ważny, chyba że będzie to przedstawione inaczej.Jeżeli tylko jeden z uczestników zakładu dotrze do finału i weźmie w nich udział, zakłady na tego zawodnika wygrywają.Zakłady pozostają ważne, nawet jeśli zdarzenie zostanie przełożone na ponad 36 godzin, chyba, że zdarzenie zostanie odwołane.

TENIS STOŁOWY

1. Zakłady na mecz
Aby zakład na tenis stołowy był ważny, mecz musi zostać ukończony a wynik potwierdzony przez sędziów. Zakłady na mecze, których wyniki nie zostaną potwierdzone oficjalnie, rozliczane będą jako nieważne.Zakłady pozostają ważne, nawet jeśli zdarzenie zostanie przełożone na ponad 36 godzin, chyba, że zostanie zupełnie odwołane.

TENIS

1. Zakłady na mecz
Aby zakłady na tenisa były ważne, mecz musi zostać zakończony. Jeśli mecz nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady zostaną anulowane oprócz tych, które zostały bezwarunkowo określone. Jeżeli jeden z graczy wycofa się przed meczem, zakład zostanie anulowany. Zakłady pozostają ważne dopóki spotkanie nie zostanie rozegrane, nawet na okres dłuższy niż 36 godzin, chyba że zostanie definitywnie odwołany.

2. Dokładny Wynik (zakłady na sety)
Aby zakłady na Dokładny Wynik były ważne, spotkanie musi być rozegrane do końca. Jeżeli jeden z graczy opuści spotkanie przed tym czasem, wszystkie zakłady zostają uznane za nieważne i kurs jest ustalony do 1.00.

3. Liczba gemów w sumie
Zakłady są nieważne jeśli spotkanie zostanie przerwane, chyba, że będą możliwe do rozliczenia np. zakłady na powyżej 27,5 gemów pozostaną ważne, jeśli mecz został przerwany przy wyniku 6-4 3-6 7-5 2-0.

4. Zmiana powierzchni/miejsca
W przypadku kiedy nastąpi zmiana miejsca meczu, powierzchni lub przeniesienie meczu z zewnątrz/wewnątrz – zakłady pozostają ważne.

5. Zwycięzca 1. seta
Wszystkie zakłady zostaną anulowane, jeżeli 1. set nie zostanie ukończony. Jeśli 1. set zostanie rozegrany w całości, ale jeden z zawodników wycofa się później, zakłady będą uwzględnione.

6. Handicap setowy
Zakłady zostaną anulowane, jeśli jeden z zawodników wycofa się przed zakończeniem meczu. Zakłady zostaną uwzględnione tylko w przypadku, gdy wycofanie się zawodnika, nie ma wpływu na trafność zakładu tj. jeśli na przykład słabszy zawodnik wygrał już więcej gemów niż handicap.

7. Handicap gemowy
Zakłady zostaną anulowane, jeśli jeden z zawodników wycofa się przed zakończeniem meczu.

8. Liczba gemów parzysta / nieparzysta
Zakłady zostaną anulowane, jeśli jeden z zawodników wycofa się przed zakończeniem meczu.

9. Zakłady specjalne
Zakłady na asy serwisowe, podwójne błędy przy serwisie etc zostaną anulowane, jeśli jeden z zawodników wycofa się przed zakończeniem meczu.

10. Zmiany w długości meczu
W przypadku zmiany liczby setów (na przykład, jeśli mecz zmienia się z najlepszych 5 setów na najlepsze 3 sety) przed rozpoczęciem meczu, tylko zakłady na wynik meczu będą ważne i wszystkie pozostałe zakłady na mecz/set/gem/punkt/zakłady specjalne będą anulowane.

11. Tie breaki
Dla zakładów tie-break jest uważany za 1 gem, a "Super tie-break" lub "mistrzowski tie-break", będzie liczony jako 1 Set. Zakłady podjęte w wyniku błędu na następny lub obecny gem zostaną unieważnione jeżeli będzie on częścią "super tie-breaka" lub "mistrzowski tie-breaka".

12. Złamanie zasad
Dla zakładów, pierwszy punkt karny przyznany przez naruszeniem kodu dla każdego gracza będzie traktowany jako zwykły punkt i wszystkie wyniki/zakłady będziemy rozstrzygać jako zwykłe. Każde kolejne kary dla każdego gracza zostaną uznane za nieważne i będą skutkować w anulowaniu wszystkich dotyczących zakładów, w tym zakładów na gema / seta / mecz.

TROTTING

1. Oficjalne rezultaty
Zwycięzca jest wyłoniony poprzez oficjalną listę zwycięzców.W przypadku "dead heat", obowiązują przepisy Remisu. - Błędy w wydruku dotyczące numeru w wyścigu, numeru startowego, sposobu startu lub dystansu, są nieistotne ze względu na specyfikę zakładów bukmacherskich i nie skutkują unieważnieniem umieszczonych zakładów.

2. Head to head i zakłady na 3 zawodników
Jeżeli co najmniej jeden z koni nie zgłosi się przed startem wyścigu, zakłady są nieważne i kurs jest ustalony na 1.00.Jeżeli wszystkie konie są zdyskwalifikowane, bądź nie startują, zakłady są ważne i kursy są ustalone do 1.00.W zakładach na powożących, aby były one ważne, wszyscy uczestnicy muszą przynajmniej raz wystartować.

3. Zakłady o ogólną kwotę wygranej
W wyścigach z nie więcej niż jedenastoma końmi na liście startowej, zakłady są ustalone do 1.00 jeżeli co najmniej jeden z koni nie stawi się przed startem wyścigu.W wyścigach z co najmniej dwunastoma końmi na liście startowej, kursy zostają ustalone do 1.00, jeżeli dwa lub więcej koni nie stawi się przed startem do wyścigu.

4. Zakłady outright
W przypadku, gdy w zdarzeniu występuje uczestnik niestartujący, kursy na pozostających uczestników zostaną zredukowane w stosunku do przedstawionej tabeli poniżej.Proszę zauważ, że redukcja będzie dokonana z dochodu netto.

Wygrane zakłady Zakłady na miejsce
1.30 i niższe 75% 1.06 i niższe 55%
1.31 - 1.40 70% 1.07 - 1.14 45%
1.41 - 1.53 65% 1.15 - 1.25 40%
1.54 - 1.62 60% 1.26 - 1.52 30%
1.63 - 1.80 55% 1.53 - 1.85 25%
1.81 - 1.95 50% 1.86 - 2.40 20%
1.96 - 2.20 45% 2.41 - 3.15 15%
2.21 - 2.50 40% 3.16 - 4.00 10%
2.51 - 2.75 35% 4.01 - 5.00 5%
2.76 - 3.25 30% 5.01 i wyżej 0%
3.26 - 4.00 25%    
4.01 - 5.00 20%    
5.01 - 6.50 15%    
6.51 - 10.00 10%    
10.01 - 15.00 5%    
15.01 i wyżej 0%    

W zdarzeniu w którym występuje więcej niż jeden nie-startujący, ogólna suma zwrotu nie przekroczy 75 %. Zwrot będzie oparty na sumie procentowej przedstawionej powyżej.

SIATKÓWKA / SIATKÓWKA PLAŻOWA

1. Oficjalne rezultaty
Jeśli mecz rozpocznie się ale nie zostanie ukończony zakłady zostaną unieważnione, z wyjątkiem tych, w przypadku których ustalono inaczej.Jeśli mecz jest przełożony na inny termin, w ciągu 36 godzin od oryginalnej daty rozpoczęcia spotkania, zakłady pozostają ważne.

PIŁKA WODNA

1. Oficjalne rezultaty
Dogrywka nie jest wliczana.Jeśli mecz rozpocznie się ale nie zostanie ukończony, zakłady zostają unieważnione, z wyjątkiem tych, w przypadku których ustalono inaczej.Jeśli mecz jest przełożony na inny termin, w ciągu 36 godzin od oryginalnej daty rozpoczęcia spotkania, zakłady pozostają ważne.

SPORTY ZIMOWE

Zasady dotyczące narciarstwa alpejskiego, cross country, biatlonu, kombinacji norweskiej, łyżwiarstwa, skoków narciarskich, snowboardingu, narciarstwa freestylowego, bobslei, saneczkarstwa, skeletonu i innych sportów zimowych, które nie zostały wymienione.

1. Przełożone spotkanie
Jeżeli start zawodów będzie przełożony, zakłady pozostają dopóki zdarzenie nie zostanie ukończone, oficjalnie unieważnione lub jeżeli upłynie termin 7 dni (168 godzin). Jednakże, w przypadku Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich, zakłady pozostaną ważne dopóki zdarzenie nie zostanie ukończone, niezależnie od warunków pogodowych, nawet jeśli stanie się to po upływie 7 dni. Zakłady zostaną unieważnione tylko jeśli zdarzenie zostanie oficjalnie odwołane.

2. Skoki narciarskie
Obaj zawodnicy występujący w zakładzie head to head, muszą zakwalifikować się i wystartować w zawodach, aby zakłady pozostały ważne. Zawodnik raz zakwalifikowany, który odda jeden ważny skok, uznawany jest że (=ukończył) zawody.

3. Narciarstwo
Zakłady pozostają ważne nawet w przypadku kiedy zawody odbędą się na innym dystansie niż oryginalnie planowane. Zakłady pozostają ważne jeśli rezultat został oficjalnie potwierdzony.

4. Kombinacja norweska
Obaj zawodnicy muszą wystartować w obu sekcjach zawodów (Skokach Narciarskich i Cross Country) i co najmniej jeden z nich musi osiągnąć rezultat (=ukończyć zawody) aby zakłady były ważne.

INNE SPORTY

Dla sportów nie objętych tym regulaminem, obowiązuje regulamin ogólny. Dla meczów w lokalnych i krajowych ligach oraz pucharach obowiązuje reguła 36 godzin. Zakłady na Igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata/Europy i inne wydarzenia będą ważne chyba, że dane wydarzenie zostanie przerwane na stałe.