POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

Wersja: 2.2
Data: 25.05.2018

1. Wprowadzenie

W niniejszej polityce prywatności („Polityka prywatności”) administratorem danych jest Mangas Gaming Malta Limited, będąca spółką zarejestrowaną na Malcie pod numerem C 46185 z biurem pod adresem Level 3, Tagliaferro Business Centre, High Street c/w Gaiety Lane, Sliema, SLM1551, Malta

Inspektor ochrony danych: W razie pytań lub chęci skontaktowania się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych wyślij wiadomość e-mail na adres: Privacy.team@betclicgroup.com

Expekt („my”, „nas”, „Expekt”, „nasza”) jest nazwą handlową Betclic Everest Group of Companies („Grupa”). Mangas Gaming Malta Ltd obsługuje strony internetowe www.expekt.com i wszystkie ich warianty („Strona” lub „Strony”), a także aplikację mobilną m.betclic.com i wszystkie jej warianty („Oferta mobilna”). Licencjonowane firmy, których częścią jest nazwa handlowa Expekt, obejmują każdą spółkę holdingową lub zależną, a także każdy podmiot powiązany i wchodzący w skład Grupy.

Stosujemy zaostrzone środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Twoich danych osobowych i zobowiązujemy się do przestrzegania prywatności osób odwiedzających naszą stronę i klientów („Ty”, „Twój”, „Twoje”).

Wszystkie odwołania do danych osobowych w niniejszej Polityce prywatności odnoszą się do wszelkich danych osobowych dotyczących osoby fizycznej, które umożliwiają identyfikację tej osoby bezpośrednio lub pośrednio poprzez odwołanie do dostarczonych danych. Udostępniamy poniższe informacje, aby umożliwić osobom odwiedzającym online uzyskanie pełnych informacji o sposobie gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych oraz aby wyjaśnić Twoje prawa w związku z wymienionymi wyżej informacjami. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie podczas odwiedzania stron Expekt, korzystania z naszej Oferty mobilnej lub rejestracji w celu korzystania z naszych usług („Usługi”) poprzez otwarcie konta gracza („Konto”) i kontaktu z nami.

Prosimy zwrócić uwagę, że możesz wyrazić zgodę, bądź nie, na wykorzystywanie przez nas, członka Grupy lub jednego z naszych partnerów Twoich danych osobowych w celach marketingowych, a odmowa nie uniemożliwi Ci korzystania z naszych Usług.

Expekt zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 („RODO”), a także wszelkich innych krajowych przepisów i ustawodawstwa w zakresie ochrony danych osobowych i komunikacji elektronicznej, które mają zastosowanie do przetwarzania Twoich danych osobowych, już obowiązujących lub tych, które wejdą w życie w okresie obowiązywania niniejszej Polityki prywatności (wspólnie określane jako „Prawo o ochronie danych”).

Please note that you may choose whether you wish to permit us, a member of our Group or one of our partners to use your personal data for marketing purposes and your denial will not affect the Services we provide you.

Prosimy starannie zapoznać się z naszą Polityką prywatności. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących kwestii prywatności lub poufności skontaktuj się z naszym Zespołem Ochrony Prywatności.

↑DO GÓRY

2. Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim celu

Informacje, które gromadzimy, pozwalają zapewnić naszym klientom bezpieczne i przyjazne dla użytkownika warunki przeglądania. Naszym celem jest zaoferowanie jak najlepszych usług. Gwarantujemy jednocześnie, że zakłady i gry na naszej Stronie pozostaną wspaniałą zabawą! Jeśli będziemy gromadzić istotnie odmienne dane osobowe lub znacznie zmienimy sposób wykorzystywania Twoich danych, powiadomimy Cię o tym i być może zmodyfikujemy również niniejszą Politykę prywatności.

A. Przetwarzanie danych osobowych dla celów świadczenia Usług

Gdy odwiedzasz nasze Strony, korzystasz z naszej Oferty mobilnej, rejestrujesz się w celu korzystania z naszych Usług poprzez otwarcie Konta lub kontaktujesz się z nami, gromadzimy następujące informacje:

 • Dane rejestracyjne. Są to informacje, które przekazujesz nam w celu otwarcia Konta, a konkretnie: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, język, waluta, numer paszportu lub dowodu osobistego, narodowość oraz miejsce urodzenia. Będziesz również zobowiązany do podania wybranych danych logowania, które będą przez nas przechowywane, to znaczy nazwy użytkownika, hasła oraz odpowiedzi na tajne pytanie. Ponadto, gdy zapisujesz się przed pełną rejestracją klienta, prosimy o następujące dane: tytuł, imię, nazwisko, datę urodzenia i adres e-mail. Przechowujemy te informacje, aby zapewnić Ci wstępnie wypełniony formularz rejestracyjny, gdy zdecydujesz się dokonać pełnej rejestracji.
 •  Dane finansowe i identyfikacyjne. Dodatkowo wymagamy podania sposobu i szczegółów płatności (takich jak przelew bankowy, karta kredytowa lub inny akceptowalny sposób płatności) w celu umożliwienia zasilenia Konta. Ponadto przed pierwszą wypłatą środków z Konta poprosimy o przesłanie nam kopii urzędowego dokumentu (np. paszportu, prawa jazdy lub innego zatwierdzonego dokumentu tożsamości) w celu potwierdzenia poprawności podanych danych. W razie konieczności możemy zażądać dalszych informacji i/lub dokumentów umożliwiających ustalenie przykładowo źródła majątku lub źródła pochodzenia środków w celu spełnienia naszych zobowiązań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Możemy wykorzystywać przekazane nam dane osobowe w celu przeprowadzenia odpowiednich kontroli w zakresie zwalczania nadużyć finansowych oraz wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych i ustawowych. Przekazane nam dane osobowe mogą zostać ujawnione biurom informacji kredytowej lub agencjom zapobiegania nadużyciom finansowym, które mogą prowadzić rejestr takich informacji. Odbywa się to tylko w celu potwierdzenia Twojej tożsamości – nie sprawdzamy zdolności kredytowej i ocena Twojej zdolności kredytowej pozostaje nienaruszona. Ponadto podczas kontaktowania się z Obsługą klienta połączenia mogą być rejestrowane i wykorzystywane do celów szkoleniowych. Dane mogą być przekazywane na żądanie wszelkich organów nadzoru i/lub na mocy przepisów obowiązującego prawa.
 • Dane techniczne. Gdy korzystasz z naszej Oferty mobilnej, gromadzimy następujące informacje: adres IP, dostawca usługi dostępu do internetu oraz rodzaj i wersja używanej przeglądarki.

Powyższe informacje są wymagane, aby zapewnić możliwość identyfikacji w czasie korzystania ze Strony, upewnić się, że jesteś w wieku zezwalającym na korzystanie z naszych usług, usprawnić usługi oraz informować o wszelkich naszych usługach, które mogą Cię zainteresować. Wykorzystujemy również narzędzia geolokacji, aby zapisać Twój adres IP i porównać go z identyfikatorem użytkownika w celu zapobieżenia oszustwom i stworzenia ścieżki audytu. Podobnie jak większość standardowych serwerów stron internetowych, wykorzystujemy pliki dziennika. Zawierają one adresy IP, typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), strony odniesienia i wyjścia, typ platformy, znacznik daty/czasu oraz liczbę kliknięć w celu analizy trendów, zarządzania Stroną, śledzenia całości ruchu użytkownika i gromadzenia szerokiego zakresu danych demograficznych do ogólnego użytku.

Oprócz celów wymienionych powyżej gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

 • przesyłania pisemnych wiadomości w przypadku zmian Usług, aktualizacji technicznych, prac konserwacyjnych powodujących czasowe zawieszenie jednej lub kilku naszych Usług oraz zmian zasad i/lub regulaminu ogólnego dotyczącego Usług;
 • zapewniania obsługi klienta podczas kontaktu z nami;
 • tworzenia profilów graczy i zapewniania dostępu do usług strony oraz zarządzania kontami graczy;
 • zapobiegania nieuczciwym i nielegalnym działaniom, w tym dokonywanym ze szkodą dla uczciwej gry;
 • monitorowania skarg i sporów;
 • wniosku w imieniu podmiotów instytucjonalnych w wyniku działań podjętych w nagłych wypadkach

B. Przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych

Jeśli wyraziłeś dodatkową i wyraźną zgodę w czasie aktywacji Usługi lub po aktywacji Konta gracza, niektóre Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Expekt w celu komunikacji/wysyłania reklam, wiadomości i informacji handlowych Expekt lub stron trzecich.

W szczególności wykorzystujemy podany adres e-mail, aby wysłać Ci powitalną wiadomość Expekt. Za Twoją uprzednią zgodą możemy okresowo wysyłać do Ciebie wiadomości e-mail, listy pocztą tradycyjną i wiadomości SMS zawierające różne informacje, od specjalnych promocji po informacje techniczne oraz inne informacje związane z naszymi usługami i usługami spółek naszej Grupy. Jeśli chcesz anulować subskrypcję naszej listy mailingowej, możesz to łatwo zrobić, zmieniając ustawienia Konta lub klikając „anuluj subskrypcję” na dole wiadomości e-mail. Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie ofert od Expekt i/lub partnerów przy zapisywaniu się przed pełną rejestracją klienta, a następnie chcesz zrezygnować z subskrypcji, po prostu kliknij link „anuluj subskrypcję” w wiadomości e-mail. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości SMS, możesz to łatwo zrobić, postępując zgodnie z instrukcjami anulowania subskrypcji w wysłanej do Ciebie wiadomości SMS. Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie ofert handlowych od naszych wybranych partnerów, możesz zrezygnować z subskrypcji tej listy mailingowej, zmieniając ustawienia w zakładce „Moje konto” i „Newslettery”.

Oprócz celów wymienionych powyżej przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

 • przedstawiania lub przesyłania ofert reklamowych, informacji i ofert handlowych, które mogą Cię zainteresować;
 • prowadzenia sprzedaży bezpośredniej i pośredniej;
 • przeprowadzania badań rynku i ankiet dotyczących poziomu zadowolenia klienta z jakości świadczonych Usług oraz Strony/Oferty mobilnej.

C. Przetwarzanie danych osobowych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO możemy przetwarzać dane wymienione w punkcie A, również w sposób zautomatyzowany, w celu monitorowania Twojego wykorzystania naszych Usług, w tym adresy IP, typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), strony odniesienia i wyjścia, typ platformy, znacznik daty/czasu oraz liczbę kliknięć, śledzenia całości ruchu użytkownika i gromadzenia szerokiego zakresu danych demograficznych do ogólnego użytku.

Przetwarzamy podane wyżej dane w następujących celach:

 • analizy trendów i zarządzania stroną w celu usprawnienia świadczonych Usług;
 • informowania o wszelkich naszych Usługach, które mogą Cię zainteresować;
 • usprawnienia działania i bezpieczeństwa Strony;
 • zakończenia potencjalnej fuzji, sprzedaży aktywów lub przeniesienia całej lub istotnej części działalności Expekt poprzez ujawnienie i przekazanie Twoich danych osobowych stronie lub stronom trzecim zaangażowanym w transakcję w ramach tej transakcji. Jakikolwiek inny podmiot, który dokonuje zakupu nas lub części naszej działalności, będzie miał prawo do dalszego wykorzystywania Twoich danych, ale tylko w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności, o ile nie powiadomimy Cię inaczej.

 

↑DO GÓRY

3. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Bardzo poważnie podchodzimy do naszych obowiązków wynikających z prawa dotyczącego ochrony danych i zapewniamy, że gromadzimy oraz przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy istnieją podstawy prawne.

Kiedy przekazujesz nam swoje dane osobowe, są one chronione, przechowywane bezpiecznie w naszej bazie danych i wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których są gromadzone.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach wymienionych w punkcie A sekcji 1 będzie przede wszystkim konieczne do świadczenia Usług, np. do wykonania umowy lub w celu spełniania wszelkich zobowiązań prawnych i/lub ustawowych wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz odpowiednich przepisów i regulacji dotyczących hazardu oraz zakładów online. Brak dostarczenia, częściowe lub nieprawidłowe dostarczenie Twoich danych dla powyższych celów będzie niestety oznaczać, że nie możemy świadczyć naszych Usług, ponieważ umożliwiając Ci korzystanie z nich, naruszylibyśmy nasze zobowiązania prawne.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach wymienionych w punkcie B sekcji 1 jest oparte na Twojej uprzedniej zgodzie. Przekazywanie danych do wspomnianych celów przetwarzania jest opcjonalne, a brak zgody nie ma wpływu na podpisaną z nami umowę. Przypominamy, że wymienione pozycje mogą przyczynić się do usprawnienia oferowanych usług i ofert, które mogą Cię zainteresować. W dowolnym momencie będziesz mieć możliwość sprawdzenia i odwołania każdej zgody udzielonej do tych celów (korzystając z opcji „Newsletter” na stronie „Moje konto”).

Po wyrażeniu braku zgody lub jej wycofaniu Twoje dane będą przetwarzane tylko dla celów wskazanych w punktach A i C sekcji 1.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach wymienionych w punkcie C sekcji 1 oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie Expekt do prowadzenia działalności gospodarczej, który jest adekwatny do Twojego interesu, ponieważ przetwarzanie danych odbywa się w ściśle określonych granicach niezbędnych do prowadzenia tej działalności.

Określona wyżej czynność przetwarzania danych w celach związanych z prawnie uzasadnionym interesem nie jest obowiązkowa i możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności.

↑DO GÓRY

W celu skorzystania z przysługujących Ci praw możesz w dowolnym momencie skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy.team@betclicgroup.com, a my dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na każdy otrzymany wniosek w ciągu miesiąca od jego przesłania. Pamiętaj, że będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość przed otwarciem wniosku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo do:

 • zmiany lub poprawiania Twoich danych osobowych, które mogły ulec zmianie lub stały się nieaktualne;
 • żądania informacji na temat Twoich danych, które przetwarzamy;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych po dokonaniu rejestracji. Należy jednak wyjaśnić, że po przetworzeniu transakcji finansowych na Twoim koncie jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących zdalnych gier hazardowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML);
 • złożenia skargi do organu nadzorczego na Malcie (organu głównego) lub do organu nadzorczego w państwie członkowskim UE, w którym zamieszkujesz, jeśli uważasz, że doszło do naruszenia Twoich praw;
 • żądania usunięcia Twoich danych, jednakże Expekt jest zobowiązany przepisami AML do zachowania wszelkich danych przez okres pięciu lat po zamknięciu konta. W związku z tym Twoje dane mogą zostać usunięte dopiero po upływie tego czasu. Jednak w przypadku złożenia takiego żądania Twoje konto zostanie zamknięte i nie będzie przetwarzane z wyjątkiem konieczności spełnienia prawnych i ustawowych obowiązków administratora danych;
 • żądania wprowadzenia ograniczenia przetwarzania danych, gdy:

  • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, dopóki Expekt nie podejmie wystarczających kroków w celu skorygowania lub weryfikacji ich prawidłowości;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu Twoich danych osobowych;
  • Expekt nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub
  • złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania w związku z uzasadnionym interesem, do czasu stwierdzenia, czy Expekt ma ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania;

 • dostępu do Twoich danych i żądania kopii przekazanych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz przesyłania ich innemu administratorowi, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia Usług, a dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Masz również prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych dotyczących oferowanych przez nas usług i/lub usług naszych partnerów.

↑DO GÓRY

5. Odbiorcy danych

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z usługi „Poleć Znajomego” (Refer-A-Friend) do poinformowania znajomego o naszej Stronie, poprosimy Cię o podanie adresu e-mail znajomego i wyślemy mu automatycznie jednorazową wiadomość z zaproszeniem do odwiedzenia naszej Strony oraz zarejestrowania się. Podamy Twojemu znajomemu Twoje imię i nazwisko jako „polecającego”. Jeśli Twój znajomy nie zarejestruje się w Expekt, nie będziemy przechowywać jego adresu e-mail w żadnej bazie danych i nie skontaktujemy się z nim po wysłaniu wspomnianej wiadomości, chyba że ten sam lub inny klient ponownie skieruje powyższego znajomego do Expekt za pośrednictwem usługi „Poleć Znajomego”. Usługa „Poleć Znajomego” może nie być dostępna we wszystkich jurysdykcjach lub dla wszystkich klientów.

W ramach naszej współpracy z bankami komercyjnymi i/lub firmami odpowiedzialnymi za autoryzację kart kredytowych lub przetwarzanie płatności elektronicznych Twoje dane osobowe pozostają w dyspozycji tych instytucji. Jednak powyższe instytucje są uprawnione do wykorzystywania wspomnianych informacji jedynie do celów przetwarzania lub prowadzenia dochodzenia (na przykład w przypadkach podejrzeń o pranie pieniędzy). Możemy również zawierać umowy partnerskie z podmiotami zajmującymi się przetwarzaniem danych oraz zapewnianiem bezpieczeństwa, weryfikacją wieku i tożsamości zgodnie z odpowiednimi przepisami. Powyższe przedsiębiorstwa mogą uzyskiwać dostęp do Twoich danych osobowych w celu przetwarzania niezbędnych informacji i zachowania bezpieczeństwa Strony. Firmy, którym powierzamy wymienione funkcje, stosują zaostrzone polityki w zakresie prywatności danych osobowych. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Nie ujawnimy wysokości Twoich wygranych ani przegranych innym osobom ani stronom trzecim, chyba że ujawnienie powyższych informacji właściwym organom będzie wymagane przez prawo. Dlatego też masz obowiązek poinformowania o wygranych odpowiednich organów, jeśli mieszkasz w kraju, w którym podlegają one opodatkowaniu. Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania dostawcom usług płatniczych oraz organom publicznym, kontrolnym lub innym odpowiednim organom danych osobowych wszystkich lub wybranych graczy, jeśli to konieczne lub wymagane w toku dochodzenia i/lub w przypadku podejrzenia popełnienia oszustwa lub przestępstwa oraz w celu wypełniania zobowiązań wynikających z odpowiednich przepisów dotyczących nadużyć, zapobiegania praniu pieniędzy i innego mającego zastosowanie ustawodawstwa.

W niniejszej Polityce prywatności pojęcie „organ kontrolny” oznacza organ, który wydał zezwolenie na prowadzenie zdalnych gier hazardowych dowolnemu podmiotowi Betclic Everest Group. Oznacza to również wszelkie organy regulacyjne i/lub sportowe, które nadzorują polityki regulacyjne w zakresie integralności i egzekwowania przepisów dotyczących określonego sportu i/lub gry, a także wykrywania przestępstw. Betclic Everest Group i/lub dowolne z firm Grupy zachowują prawo do zawierania umów z wymienionymi organami oraz do udostępniania danych klientów w przypadku stwierdzenia lub posiadania wiedzy o naruszeniu powyższych przepisów lub innym zagrożeniu dla integralności danego sportu lub gry. Wymienione organy mogą następnie wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu zbadania wspomnianych naruszeń i podjęcia odpowiednich działań zgodnie z własnymi procedurami.

Ponadto możemy udostępnić Twoje dane osobowe dla celów wskazanych w sekcji 1 następującym kategoriom stron trzecich, którym powierzamy:

 • instalację/utrzymanie systemów IT/telematycznych;
 • zapewnianie pomocy, reklam, promocji i wiadomości handlowych naszym klientom (np. call center);
 • druk i wysyłkę dokumentacji do naszych klientów.

Pełna lista podmiotów przetwarzających dane jest dostępna po przesłaniu wiadomości na adres e-mail privacy.team@betclicgroup.com.

Dane osobowe przekazywane przez naszych klientów mogą być przechowywane i/lub przetwarzane w każdym kraju, w którym my lub nasi partnerzy, dostawcy, oddziały lub agenci utrzymujemy obiekty, również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia w przypadku przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej do krajów niezapewniających wystarczającego stopnia ochrony według Komisji Europejskiej. W związku z tym Twoje dane osobowe są przekazywane zgodnie z wymogami i obowiązkami wynikającymi z obowiązującego prawa o ochronie danych. Expekt zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia, że w przypadku przekazywania danych osobowych ma ono miejsce wyłącznie w obrębie firm Grupy i wybranych jej partnerów, w których standardy prywatności i poufności odpowiadają przyjętym standardom bez względu na lokalizację.

Expekt może również przekazać Twoje dane osobowe do państwa trzeciego spoza UE, jeżeli Komisja zdecydowała, że państwo trzecie, terytorium lub określony sektor, lub określone sektory we wspomnianym państwie trzecim zapewniają odpowiedni stopień ochrony.

                                                                                              

Przekazanie do Stanów Zjednoczonych wchodzi w zakres Tarczy Prywatności UE–USA.

Expekt ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własną Politykę prywatności i plików cookie oraz nie gwarantuje przestrzegania polityk prywatności firm trzecich, których linki mogą znaleźć się na naszych Stronach. Po przejściu do zewnętrznej strony internetowej za pośrednictwem linku na naszej Stronie (stronach) zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności wspomnianej strony zewnętrznej. Nie ponosimy odpowiedzialności za Twoje dane przekazane do stron internetowych stron trzecich, których nie kontrolujemy.

↑DO GÓRY

6. Przechowywanie Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane zostały zgromadzone zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Konto klienta może zostać w dowolnym momencie zamknięte przez nas lub przez klienta. Po zamknięciu Twojego konta zachowamy Twoje dane osobowe gromadzone do celów wymienionych w punkcie A i C sekcji 1 przez okres minimum pięciu lat po zamknięciu konta z wyjątkiem sytuacji, w których zachowanie danych jest niezbędne do prowadzenia czynności prawnych na żądanie właściwych organów lub zgodnie z obowiązującymi przepisami AML, podatkowymi i VAT, jak określono w rozporządzeniu AML. Transakcje finansowe będą przechowywane przez kolejne pięć lat dla zgodności z ustawodawstwem i regulacjami podatkowymi oraz VAT. Wykorzystamy Twoje dane tylko wtedy, gdy będzie to wymagane przez właściwe organy w przypadkach oszustwa lub dochodzenia w sprawie innej nielegalnej działalności. Będzie to jedynym przypadkiem wykorzystania Twoich danych osobowych do czasu ich całkowitego usunięcia z naszych rejestrów.

Dane osobowe gromadzone do celów wymienionych w punkcie B sekcji 1, związane na przykład z przesyłaniem wiadomości marketingowych i przeprowadzaniem ankiet, są przechowywane przez okres trwania umowy z Expekt oraz kolejne 24 miesiące.

↑DO GÓRY

7. Zautomatyzowane przetwarzanie

Dla Twojego bezpieczeństwa, w naszym interesie ochrony przed oszustwami i ochrony naszej reputacji oraz w celu spełnienia naszych prawnych obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów dotyczących zdalnych gier hazardowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy wykorzystujemy zautomatyzowane systemy pomagające w monitorowaniu i ocenie naszych klientów. Wspomniane systemy pomagają nam zidentyfikować klientów, na których należy skupić szczególną uwagę. Wszelkie ostateczne postanowienia dotyczące działań są podejmowane przez ludzi w procesie decyzyjnym.

↑DO GÓRY

8. Ochrona nieletnich

Oferowane przez nas usługi zakładów i gier online są surowo zabronione osobom poniżej 18. roku życia lub poniżej wieku zezwalającego na korzystanie z usług zakładów i gier online określonego przepisami prawa właściwego dla miejsca, w którym dana osoba się znajduje. W związku z tym osoby nieletnie nie mogą rejestrować się na naszej Stronie ani w Ofercie mobilnej i nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych. W ramach procesu weryfikacji wieku gromadzimy dowody tożsamości naszych klientów.

Po zidentyfikowaniu osoby nieletniej uprawiającej hazard na Expekt jej konto zostanie niezwłocznie zablokowane, a wszelkie wygrane – skonfiskowane. Expekt zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przeglądu bezpieczeństwa w celu potwierdzenia Twojej tożsamości i wieku. Zaakceptowanie naszej Polityki prywatności i plików cookie upoważnia nas do przeprowadzania powyższych przeglądów bezpieczeństwa, które mogą obejmować zamawianie raportów kredytowych lub weryfikację przekazanych przez Ciebie informacji z wykorzystaniem baz danych stron trzecich.

↑DO GÓRY

9. Pliki cookie

Czym jest plik cookie?

Plik cookie to krótki plik tekstowy przesyłany za pośrednictwem przeglądarki i zapisywany na urządzeniu podczas odwiedzania strony internetowej. W czasie każdej kolejnej wizyty pliki cookie są przesyłane z powrotem do strony internetowej, z której pochodzą, lub do innej strony internetowej rozpoznającej te pliki. Używamy plików cookie do celów nawigacyjnych na naszej stronie internetowej, a także do optymalizacji i personalizacji naszych usług, na przykład umożliwiając szybsze ładowanie stron, ponieważ niektóre treści są przechowywane w przeglądarce, lub do pomocy w uwierzytelnieniu użytkownika w celu dostarczania Ci spersonalizowanych treści. Więcej informacji na temat plików cookie i zarządzania nimi znajdziesz na stronach internetowych takich jak www.allaboutcookies.org.

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są różne rodzaje plików cookie, z których każdy ma określony cel.

Niezbędne pliki cookie

Umożliwiają korzystanie z głównych funkcjonalności naszej strony internetowej i dostęp do jej zabezpieczonych obszarów (przykład: dostęp do Twojego konta). Strona internetowa nie może prawidłowo działać bez tych plików. Pliki te zapewniają również bezpieczeństwo strony Expekt i jej użytkowników. Na przykład używamy plików cookie identyfikujących sesję do monitorowania czasu połączenia. Dlatego prosimy o ponowne połączenie po upływie określonego czasu. W pewien sposób wykorzystujemy również trwały identyfikacyjny plik cookie, który rejestruje Twoją nazwę użytkownika (ale nie hasło), aby ułatwić Ci kolejne połączenia poprzez uzupełnienie pola „nazwa użytkownika”.

Analityczne pliki cookie

Pozwalają nam mierzyć częstotliwość odwiedzin strony internetowej, poznać sposób, w jaki jest wykorzystywana, i dowiedzieć się, jak użytkownicy reagują na proponowane produkty. W ten sposób zebrane dane pozwalają nam usprawnić naszą stronę internetową i nawigację. Gromadzone dane pozostają ściśle anonimowe i są przetwarzane w czysto statystyczny sposób. W tym zakresie wykorzystujemy usługę strony trzeciej: Google Analytics. Jeśli nie życzysz sobie, aby usługa Google Analytics gromadziła lub wykorzystywała Twoje dane, możesz wyrejestrować się bezpośrednio za pomocą przeglądarki na następującej stronie Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Funkcjonalne pliki cookie

Umożliwiają dostosowanie naszej strony (na przykład w celu przypomnienia o konieczności dokonania pierwszej wpłaty lub skierowania do Twojej ulubionej części). Dzięki nim możesz być również informowany o konkretnych ofertach promocyjnych w zależności od miejsca połączenia. Mogą także zapewniać funkcje, których żądałeś osobiście. Możemy również wykorzystywać plik cookie do pomocy w śledzeniu ruchu między serwerami, a tym samym mierzyć czas ładowania. Czasami przechowujemy również dane w Twojej przeglądarce lub na Twoim urządzeniu, dzięki czemu funkcje, z których zwykle korzystasz, są automatycznie przesyłane i uruchamiają się szybciej.

Reklamowe pliki cookie

Służą do wyświetlania reklam związanych z Twoimi zainteresowaniami podczas przeglądania stron internetowych. Są też między innymi używane w celu ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy i umożliwienia pomiaru jej skuteczności. Współpracujemy z projektantami stron, reklamodawcami i dostawcami usług, aby promować Expekt na innych stronach internetowych. Expekt może wykorzystywać Twoje dane nawigacyjne za pośrednictwem plików cookie zarządzanych przez partnera. Gromadzone dane pozostają ściśle anonimowe i są przetwarzane w czysto statystyczny sposób. W ten sposób wyświetlane reklamy są spersonalizowane.

Pliki cookie i identyfikatory urządzenia dla bezpieczeństwa transakcji

Informujemy, że podczas dokonywania wpłaty na stronie Expekt lub dostawcy usług działający w jej imieniu mogą wykorzystywać pliki cookie lub gromadzić dane związane z Twoim urządzeniem, w szczególności te niezbędne do rozpoznania używanego sprzętu (cechy techniczne komputera, tabletu, telefonu...), w celu identyfikacji i zabezpieczenia transakcji (zapobieganie ryzyku nadużyć). Do powyższego celu wykorzystywane są pliki cookie lub identyfikatory urządzenia. Baner zostaje wyświetlony, gdy odwiedzasz stronę internetową. Kontynuując nawigację na naszej stronie internetowej, akceptujesz gromadzenie danych i tworzenie identyfikatora.

Jak zarządzać plikami cookie

Obecnie dostosowanie ustawień plików cookie na naszych poszczególnych stronach internetowych nie jest technicznie możliwe, ale możesz zarządzać plikami cookie za pośrednictwem przeglądarki. Zalecamy, aby nie blokować ani nie usuwać plików cookie, ponieważ może to ograniczyć działanie niektórych odwiedzanych stron internetowych. Zwykle można zarządzać plikami cookie w sekcji „Ustawienia” przeglądarki. Więcej informacji na temat najpopularniejszych przeglądarek znajdziesz poniżej: FirefoxInternet ExplorerChromeOperaSafari.

↑DO GÓRY

10. Bezpieczeństwo

Expekt dokłada wszelkich starań, aby chronić poufność Twoich danych osobowych i uniemożliwić nieuprawnionym użytkownikom zewnętrznym lub wewnętrznym dostęp do takich informacji bez Twojej zgody. Jednak Expekt nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia poza jego kontrolą, w tym, lecz nie wyłącznie, zdarzenia losowe lub klęski żywiołowe, a także przerwy w dostawie zasilania i strajki.

Jesteśmy pewni, że będąc naszym klientem, jesteś świadomy zmieniającego się charakteru naszej działalności, w związku z ciągłym postępem technologicznym, oraz tego, że chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić stałą ochronę i prywatność Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować nieprzerwanego bezbłędnego działania naszych usług. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w przypadku wpływu wspomnianych błędów na prywatność Twoich danych osobowych.

Możemy wykorzystywać przekazane nam dane osobowe w celu przeprowadzania odpowiednich kontroli w zakresie zwalczania nadużyć finansowych. Przekazane nam dane osobowe mogą zostać ujawnione biurom informacji kredytowej lub agencjom zapobiegania nadużyciom finansowym, które mogą prowadzić rejestr takich informacji. Odbywa się to tylko w celu potwierdzenia Twojej tożsamości – nie sprawdzamy zdolności kredytowej i ocena Twojej zdolności kredytowej pozostaje nienaruszona.

Zdecydowanie zalecamy, aby nie ujawniać swoich danych osobowych nieznajomym lub stronom trzecim podczas czatu na żywo. Pamiętaj, że Twoje dane osobowe są szczególnie chronione i należy zastanowić się przed ich przekazaniem.

↑DO GÓRY

11. Pliki dziennika

Podobnie jak większość standardowych serwerów stron internetowych wykorzystujemy pliki dziennika. Zawierają one adresy IP, typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), strony odniesienia i wyjścia, typ platformy, znacznik daty/czasu oraz liczbę kliknięć w celu analizy trendów, zarządzania Stroną, śledzenia całości ruchu użytkownika i gromadzenia szerokiego zakresu danych demograficznych do ogólnego użytku.

↑DO GÓRY

12. Szyfrowanie danych

Wszelkie dane wrażliwe przesyłane między Twoim komputerem i Expekt są bezpiecznie przekazywane za pośrednictwem internetu z użyciem silnego szyfrowania. Expekt korzysta z bezpiecznej i sprawdzonej technologii szyfrowania certyfikowanej przez uznane organizacje.

↑DO GÓRY

13. Inne środki bezpieczeństwa

Kiedy użytkownicy przesyłają wrażliwe dane za pośrednictwem Strony, informacje są chronione zarówno online, jak i offline. Gdy w formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie przez użytkowników danych wrażliwych, są one szyfrowane i chronione za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL). Na zabezpieczonej stronie, takiej jak strona wpłat, ikona w dolnej części okna przeglądarki lub w pasku adresu przedstawia zamkniętą kłódkę. W czasie gdy użytkownicy przeglądają strony i nie wprowadzają poufnych informacji, kłódka jest otwarta. Wszelkie płatności dokonywane na naszej Stronie i w Ofercie mobilnej są zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi przepisami i regulacjami UE.

Chociaż korzystamy z szyfrowania SSL w celu ochrony wrażliwych danych online, dokładamy również wszelkich starań, aby chronić informacje użytkownika w trybie offline. W naszych biurach traktujemy jako zastrzeżone wszelkie dane użytkowników, a nie tylko dane wrażliwe wymienione powyżej. Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy/kontrahenci Expekt. Nasi pracownicy/kontrahenci są regularnie informowani o najlepszych praktykach w zakresie bezpieczeństwa w branży. Regularnie przeprowadzane są audyty bezpieczeństwa. Serwery przechowujące dane osobowe znajdują się w bezpiecznym miejscu.

↑DO GÓRY

14. Zmiany dotyczące przedsiębiorstwa/działalności

W razie zmian struktury przedsiębiorstwa należącego do grupy Grupy, takich jak fuzja, przejęcie przez inne przedsiębiorstwo lub przejęcie częściowe, jest bardzo prawdopodobne, że dane osobowe naszych klientów zostaną uwzględnione w sprzedaży lub przeniesieniu. W ramach naszej polityki poinformujemy naszych klientów za pośrednictwem wiadomości e-mail o wywarciu wpływu wspomnianego przeniesienia na dane osobowe.

↑DO GÓRY

15. Modyfikacje

W dowolnym momencie może zaistnieć konieczność wprowadzenia modyfikacji Strony i/lub Oferty mobilnej lub zasad House Rules, regulaminu ogólnego lub Polityki prywatności i plików cookie dotyczących naszych usług. Użytkownicy zostaną powiadomieni o wszelkich zmianach. Celem takich modyfikacji może być dalsze uproszczenie procesów użytkownika lub dalsze wzmacnianie środków bezpieczeństwa w celu uaktualnienia do przyszłych rozwiązań technologicznych. W takich przypadkach klienci zarejestrowani wcześniej na naszej Stronie zachowają swoją nazwę użytkownika i hasło bez konieczności żadnych modyfikacji z ich strony. Dalsze korzystanie ze strony przez użytkowników po wszelkich modyfikacjach Strony, Oferty mobilnej, zasad House Rules, regulaminu ogólnego lub Polityki prywatności i plików cookie będzie uznane za ich akceptację. Obowiązkiem każdego klienta jest regularne sprawdzanie zasad House Rules, regulaminu ogólnego oraz Polityki prywatności i plików cookie pod kątem aktualizacji.

↑DO GÓRY